Formularz zgłoszeniowy
Zgłaszam swój udział w następujących szkoleniach:*

Sukces bez granic, czyli jak podbić chiński rynek – międzynarodowe seminarium w Gdańsku, 14.06
Wybierz co najmniej jedno szkolenie.

Moje dane:

Imię:* 
Nazwisko:* 
Adres (miejscowość, ulica, nr domu, lokalu): 
Telefon: 
Adres e-mail:* 
Nazwa firmy: 
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędne do organizacji szkolenia.*
Uwagi: 
* pola wymagane

Copyright by Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość