Szkolenia z udzielania pierwszej pomocy wg FACC

 

Szkolenia z udzielania pierwszej pomocy:

Oferujemy szkolenia:

  • z pierwszej i dodatkowej pomocy osobom poszkodowanym,
  • pomocy w miejscu pracy,
  • pomocy dzieciom,
  • używania AED.
     

Szkolenia prowadzimy w ramach systemu edukacyjnego First Aid Certification Centre z siedzibą w Londynie i Krajowego Biura Akredytacji First Aid Certification Centre Polska.

Szkolenia i kursy są prowadzone przez uprawnionego instruktora i mogą zostać zorganizowane w naszej siedzibie przy ul. Piekarniczej 12a w Gdańsku - Morenie lub w Państwa firmie.

Stosujemy najbardziej skuteczną metodę nauczania „STEP BY STEP”. Jest to najlepsza metoda do nauczania tzw. umiejętności motorycznych. Oznacza to, że instruktor prowadzący ćwiczenia, nie przechodzi do nauczania elementu kolejnego, jeśli nie jest przekonany, że element nauczany w danym momencie nie został przez uczestników opanowany w sposób zadowalający i gwarantujący jego prawidłowe wykonanie. Wszystkie ćwiczenia są wykonywane indywidualnie w relacji 1 ćwiczący – 1 instruktor. Instruktor udziela także wskazówek oraz instruuje uczestników. Zanim uczestnicy szkolenia rozpoczną ćwiczenia, instruktor prezentuje daną umiejętność oraz opisuje wykonywane czynności. W czasie zajęć stosuje się także zasadę zmieniających się ról w grupie, aby wszyscy uczestnicy szkolenia byli zaangażowani podczas zajęć.

Szkolenia prowadzimy w grupach do 6 lub do 12 osób (w zależności od ilości prowadzących), ich czas trwania jest uzależniony od ilości uczestników i przebiegu ćwiczeń praktycznych.
 

Prowadząca:

Szkolenie prowadzi Magdalena Piskor, absolwentka: studiów magisterskich na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, studiów podyplomowych o kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz kursu instruktorów pierwszej pomocy w Instytucie Promocji Ratownictwa PRECURSOR w Raciborzu. Pracowała m.in w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, prowadzi szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

 

Wyjazdy integracyjne połaczone ze szkoleniami z udzielania pierwszej pomocy:

Możemy zorganizować cały wyjazd integracyjny dla Twojej firmy (kwatery o standardzie do wyboru, wyżywienie, dojazd itp.) lub tylko przyjechać i przeprowadzić szkolenie. Jest to ciekawa alternatywa dla szkoleń z komunikacji, które zwykle towarzyszą takim wyjazdom, gdyż nasze  szkolenia z pierwszej pomocy będą praktyczne. Każdy będzie ćwiczył resuscytację, unieruchamianie kończyn, tamowanie krwotoków itp. oraz dowie się, jak postępować w razie wypadku, zranienia, zakrztuszenia. Takie umiejętności przydadzą się każdemu i w pracy i w domu. A wszystko w atmosferze dobrej zabawy i współpracy.

 

Obsługa firm z zakresu BHP, PPOŻ.

 Sprawdź, jak możemy pomóc Twoje firmie sprawnie wypełnić obowiązki związane z kwestiami BHP i PPOŻ.>>
 

Cennik:

Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy kosztuje już od 80 zł netto. Cena jest są uzależniona od ilości pracowników oraz miejsca, w którym odbywa się szkolenie.

 

Kontakt:

Zadzwoń i umów się na spotkanie:
Stowarzyszenie "Wolna Przedsiębiorczość"
ul. Piekarnicza 12A, 80-126 Gdańsk

Tel. 58 751 40 19 lub 795 572 420

e-mail: magdalena.piskor@swp.gda.pl

  

 

 

Copyright by Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość