Rozeznanie cenowe na świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia korepetycji dla dzieci i młodzieży

http://www.swp.gda.pl/swp/templates/484/files/zestawienie%20poprawione-%20kolor(2).jpg

Zaproszenie do złożenie oferty  

W imieniu Stowarzyszenia ,,Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku, współrealizatora projektu pt.: „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent usług społecznych” RPPM.06.02.01-22-0006/16 (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działania: 06.02 „Usługi Społeczne”, Poddziałania 06.02.01 „Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT”) zapraszamy do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi w zakresie przeprowadzenia korepetycji dla dzieci i młodzieży, na warunkach określonych w rozeznaniu cenowym.

 

Ofertę należy sporządzić według wzoru określonego w załączniku nr 1, w terminie i miejscu określonym w rozeznaniu cenowym.

 Załączniki: 

 

 

Copyright by Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość