Wyniki naboru dla firm z branży czasu wolnego – kolejne wnioski wybrane do dofinansowania na dzień 14 października

Agencja Rozwoju Pomorza opublikowała kolejną lista wniosków wybranych do dofinansowania na dzień 14 października w ramach Poddziałania 2.2.1 RPO WP – 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjneWezwanie konkursowe nr RPPM.02.02.01-IP.02-22-003/20. Więcej…

Pomorski Broker Eksportowy – kolejna odsłona webinarów Export Gate – rynek niemiecki, 16-17 października 2020 r.

„Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości” serdecznie zaprasza na organizowany w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy cykl seminariów informacyjnych Export Gate dotyczący podejmowania działań eksportowych przez MŚP na rynku niemieckim. Więcej…