Zespół biura rachunkowego SWP

Zespół biura rachunkowego SWP tworzą osoby posiadające uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, absolwenci uznanych uczelni wyższych dodatkowo uzupełniający swoje kwalifikacje w trakcie studiów podyplomowych, szkoleń księgowych. Osoby posiadają ponad dziesięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu księgowości w firmach i organizacjach pozarządowych.

Zespół biura rachunkowego to również osoby z dużym doświadczeniem w realizowaniu i rozliczaniu projektów finansowanych ze środków UE (w tym dotacji).


Wróć do informacji o usługach księgowych Stowarzyszenia "Wolna Przedsiębiorczość">>

Copyright by Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość