Coffitivity

W dzisiejszych czasach model prowadzenia własnego biznesu szybko się zmienia, co potwierdzają liczne badania przedsiębiorczości. Doświadczenia Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość” pokazują także, że w dobie nowoczesnych technologii dla kreatywnych przedsiębiorców znacznie ważniejszym od możliwości korzystania z infrastruktury lokalowej, jest wsparcie w skutecznej komunikacji z innymi aktywnymi członkami branż kreatywnych – umożliwienie wymiany doświadczeń i wiedzy. Tym samym w odpowiedzi na potrzeby sopockich przedsiębiorców, Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” w 2015 zainicjowało cykl Coffitivity.

Od 2017 roku organizatorem spotkań jest pomorski ośrodek sieci Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość".

Sesje networkingowe Coffitivity, organizowane na początku przez Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” przy współpracy z Miastem Sopot, a następnie przez pomorski ośrodek sieci Enterprise Europe Network to autorski pomysł na promowanie i animowanie pomorskich środowisk przedsiębiorczych i kreatywnych. Cykl adresowany jest do osób realizujących ciekawe projekty, szukających okazji do nawiązania nowych kontaktów, poznania nietuzinkowych ludzi i idei. Coffitivity, to spotkania dla tych, którzy mają głowę pełną pomysłów, nie boją się nowych wyzwań, szukają inspiracji, a do tego lubią dobrą kawę i chcą poznawać ciekawe miejsca w Trójmieście. 

Cykl Coffitivity prężnie się rozwija, stając się platformą wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń, która pod pretekstem tematu przewodniego każdego ze spotkań, stanowi punkt wyjścia do rozmów o tym, jak we współczesnej gospodarce realizować kreatywne projekty biznesowe. Dzięki gościom specjalnym, którzy dzielą się doświadczeniami i przygodą z biznesem, uczestnicy dowiadują się, jak umiejętnie łączyć pasję z biznesem, poznają dobre i złe praktyki w zakresie przedsiębiorczości, a przede wszystkim spotykają odpowiednich mentorów, trenerów, inwestorów, animatorów środowiska start-upowego i mogą znaleźć partnerów do swoich projektów i przedsięwzięć biznesowych.

Spotkania Coffitivity, ciesząc się niesłabnącym zainteresowaniem przedsiębiorców z branż kreatywnych, stanowią doskonałe narzędzie wspierające przedsiębiorczość w realiach gospodarki elektronicznej XXI wieku. Dodatkowo pozwalają zaprezentować ofertę gastronomiczno-konferencyjną wielu miejsc, które w powszechnej świadomości nie są kojarzone z tego typu działaniami. 
 
W latach 2015-2016 zadanie realizowane przez Centrum Przedsiębiorczości w Sopocie przy wsparciu Gminy Miasta Sopotu.
 
Od 2017 roku projekt jest realizowany przez pomorski ośrodek sieci Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość"  
 
 
Archiwum Coffitivity: 

 

Copyright by Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość