POMORSKI BROKER EKSPORTOWY

 

 

 


W lipcu 2016 roku rozpoczęliśmy realizację projektu Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim. Przedsięwzięcie ma wartość 84,07 mln zł, w tym 64,07 mln zł wsparcia ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego. To wieloletni projekt, którego zakończenie planowane jest na czerwiec 2023 roku. W ramach projektu powstanie system wsparcia eksportu pomorskich małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki zaangażowanym środkom 600 pomorskich firm wzmocni pozycję proeksportową, a 1200 pomorskich przedsiębiorców zwiększy swój potencjał eksportowy.

Przedsiębiorcy planujący rozwój na rynkach międzynarodowych będą mogli skorzystać z programu przygotowującego do podejmowania działalności gospodarczej oraz grantów na rozwój działalności eksportowej. Bezpośredniemu wsparciu przedsiębiorców towarzyszyć będą działania  wzmacniające eksport i promujące potencjał gospodarczy regionu na wybranych rynkach. Powstanie również sieć lokalnych brokerów odpowiedzialnych za identyfikację pomorskich firm zainteresowanych eksportem i analizę ich potencjału eksportowego. Dzięki licznym seminariom eksportowym przedsiębiorcy pozyskają kompleksową wiedzę związaną z wejściem na rynki międzynarodowe. W ramach konkursów grantowych możliwe będzie uzyskanie środków na udział m.in. w targach, misjach gospodarczych, imprezach kooperacyjnych, a także skorzystanie z pośrednictwa na rynkach zagranicznych i nawiązanie współpracy z zagranicznymi partnerami biznesowymi. 

 

Projekt Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim jest projektem partnerskim realizowany przez konsorcjum, którego liderem jest Agencja Rozwoju Pomorza S.A., a partnerami są: Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość" Oddział Terenowy w Gdańsku, Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości, Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. i Pomorski Park Naukowo-TechnologicznyArchiwum aktualności: 

 

 

Copyright by Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość