Oferta


Informacja:

 • kojarzenie partnerów gospodarczych (wyszukiwanie usługodawców lub producentów wskazanych towarów/usług, lokalizowanie potencjalnych odbiorców wskazanej produkcji lub usług, rozpowszechnianie ofert kooperacyjnych przedsiębiorstw w kraju i za granicą);
 • mikro- i makroekonomiczne analizy rynku;
 • raporty handlowe o firmach;
 • informacje teleadresowe (wyszukiwanie firm według zadanych kryteriów, takich jak: branża, region, ilość zatrudnionych, etc.;
 • informacje prawne;
 • informacje o dostępnych programach pomocowych;
 • informacje o źródłach zewnętrznego finansowania działalności gospodarczej, w tym o funduszach unijnych.

 

Doradztwo:

Pierwsze kroki, czyli wsparcie dla planujących założenie własnej firmy:

 • zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej.
 
Wsparcie rozwoju młodych i dojrzałych firm w zakresie: 
 • doboru optymalnej formy finansowania i realizacji projektu biznesowego; 
 • pozyskiwania środków z funduszy unijnych i finansowania na preferencyjnych warunkach (mikropożyczki, pożyczki i kredyty technologiczne), w tym: 
  • przygotowania wniosków aplikacyjnych wraz z dokumentacją wymaganej przez instytucje  finansujące (załączników, biznesy plany, itp.),
  • sporządzania i weryfikacji dokumentacji w trakcie realizacji projektu,
  • opracowania wniosków o płatności, sprawozdawczości i rozliczenia końcowego;
 • inwestycji proinnowacyjnych, OZE (fotowoltaika, wiatraki, odzyskiwane energii) i innych;
 • optymalizacji procesów biznesowych w małych firmach: 
  • procesy naprawcze, plany rozwoju i rekomendacje, 
  • strategia, organizacja przedsiębiorstwa 
  • HR - zarządzanie zasobami ludzkimi, 
  • marketing
  • księgowość, podatki. 
 
Jesteśmy w stanie szybko zdiagnozować problem biznesowy i zaproponować skuteczne rozwiązanie. Informacji i konsultacji udzielamy we wszystkich  naszych biurach, których adresy można znaleźć w zakładce KONTAKT.

 

Szkolenia:

Proponujemy programy szkoleniowe skierowane do osób rozpoczynających i prowadzących już działalność gospodarczą. Zakres i tematyka szkolenia są każdorazowo dostosowywane do potrzeb i oczekiwań klienta.

 

BHP i Ppoż.:

Obsługujemy firmy w zakresu BHP, PPOŻ oraz pierwszej pomocy.

Więcej informacji >>

 

Biuro rachunkowe: 

Teraz możesz skupić się tylko na tym, co najważniejsze: na prowadzeniu swojej firmy. Resztą zajmiemy się my: dopilnujemy terminów rozliczeń podatkowych, z ZUSem i innych, będziemy reprezentować firmę przed urzędami, pomożemy pozyskać i rozliczyć dotację unijną.


Więcej informacji >>

 

Misje gospodarcze:

Organizujemy i współorganizujemy misje gospodarcze dla polskich przedsiębiorców (rozmowy biznesowe, wizyty na targach, wizyty w firmach zagranicznych) oraz dla zagranicznych przedsiębiorców przyjeżdżających do Polski (rozmowy B2B i wizyty w polskich firmach).

 

Konferencje i networking:

Organizujemy seminaria, prezentacje, konferencje i spotkania networkingowe poświęcone aktualnym tematom gospodarcze.

 

 

Copyright by Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość