SNOWMAN – WSPARCIE NIETECHNOLOGICZNYCH INNOWACJI DLA FIRM RODZINNYCH Z SEKTORA MSP W KRAJACH REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO

 

 

Cel projektu:

 

Głównym celem projektu SNOwMan jest stworzenie, i co ważniejsze, wprowadzenie nowych narzędzi i metod, które będą dopasowane do potrzeb przedsiębiorstw rodzinnych oraz doradców biznesowych - efektywne, tworzące wartość dodana i odpowiadające wyzwaniom stojącym przed firmami zarządzanymi w tym modelu.

 

W trakcie realizacji projektu i późniejszemu wykorzystaniu opracowanych narzędzi zmieni się również podejście doradców biznesowych do firm rodzinnych na bardziej osobiste i oparte na zaufaniu.

 

Założenia:

 

Pomimo szerokiego wyboru profesjonalnych narzędzi, większość doradców biznesowych zmaga się z problemami i skomplikowanymi wyzwaniami podczas pracy z właścicielami i menadżerami firm z sektora MSP.

 

Istniejące narzędzia są w większości przypadków stworzone z myślą o firmach zarządzanych przez zawodowych, wykształconych kierunkowo menedżerów, a co za tym idzie oparte o racjonalne i obiektywne kryteria.

 

Właściciele firm rodzinnych mają zaś skłonność do podejmowania decyzji na podstawie subiektywnych przesłanek, co powoduje, że ich kontakty z partnerami biznesowymi są bardziej skomplikowane i mniej efektywne. Starają się przede wszystkim chronić swoją firmę, zobowiązania rodzinne oraz pracowników, posiadają większe umiejętności techniczne niż menedżerskie, rzadko zatrudniają doradców, są mocno zapracowani, nie dysponują również zasobami finansowymi i ludzkimi, które pozwoliłyby na inwestycje w strategiczny rozwój, modelowanie biznesowe itp.

 

Konsekwencją takiego modelu prowadzenia biznesu jest trudność w znalezieniu przez doradcę biznesowego rozwiązań umożliwiających dalszy rozwój firmy, a w niektórych przypadkach choćby zapewniających jej przetrwanie. Duża część firm sektora MSP w Europie to firmy zarządzane przez właścicieli, posiadające ogromne możliwości rozwoju, potencjał innowacyjny i perspektywy zwiększenia zatrudnienia.


 

 

Proces:

 

Projekt skupia się na nietechnologicznych innowacjach w zarządzanych przez właścicieli firmach produkcyjnych sektora MSP z wybranych podkategorii działalności z czterech krajów regionu Morza Bałtyckiego, posiadających odmienną kulturę biznesową - Litwy, Finlandii, Polski oraz Danii.

Dzięki ponadnarodowemu procesowi współpracy i przy zaangażowaniu organizacji pozarządowych, właścicieli firm oraz wyższych szkół technicznych, rezultaty projektu powinny mieć widoczny i mierzalny wpływ na korzyści płynące z doradztwa biznesowego.

 

Rezultaty:

 

Stworzenie zestawu narzędzi dla doradcy, składającego się z czterech elementów:

1. Koncepcja 6-etapowego procesu doradztwa (opisująca wszystkie procedury od rozpoczęcia współpracy pomiędzy doradcą, a właścicielem firmy do wykonania stworzonego planu działania)

2. Instrukcja przeprowadzania 6-etapowego procesu doradztwa

3. Narzędzie do tworzenia wykresów radarowych (zawierające wyzwania z zakresu prowadzenia biznesu)

4. Instrukcja użytkowania narzędzia do tworzenia wykresów radarowych

 

Zestaw narzędzi będzie dostępny w formie przyjaznej dla użytkownika platformy on-line wraz z samouczkiem.

 

Stworzenie dodatkowego zestawu narzędzi, który zawierać będzie:

1. Program kursu „Wytrenuj trenera” (przeznaczone dla doradców, prowadzony przez uczelnie)

2. Moduły „Program nauczania” oraz „Kształcenie i szkolenia zawodowe” (przeznaczone dla obecnych i przyszłych doradców i właścicieli, prowadzone przez uczelnie)

Instrukcje:

1. Wytyczne do tworzenia modeli biznesowych (przeznaczone dla doradców)

2. Wytyczne do organizacji networkingu (przeznaczone dla doradców)

 

Polscy partnerzy projektu:  

 

 

Copyright by Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość