Cyfrowa Europa potrzebuje cyfrowych umiejętności

Technologie cyfrowe zmieniają nasz świat, zmieniają podejście do nauki, pracy, codzienności.

 

Silna gospodarka cyfrowa ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju innowacji, wzrostu zatrudnienia i konkurencyjności. Rozpowszechnianie treści cyfrowych ma ogromny wpływ na rynek pracy i rodzaj umiejętności potrzebnych w gospodarce i społeczeństwie. Zmienia strukturę zatrudnienia, prowadząc do automatyzacji "rutynowych" zadań oraz tworzenia nowych i różnych rodzajów zadań.

 

Wzrasta zapotrzebowanie na bardziej wykwalifikowanych specjalistów TIK we wszystkich sektorach gospodarki. Szacuje się, że do 2020 roku będzie 500 000 wolnych miejsc pracy dla specjalistów TIK (Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych).

 

Powoduje to konieczność podniesienia umiejętności cyfrowych dla prawie wszystkich zawodów, w których TIK uzupełniają istniejące zadania. Zawody, takie jak inżynieria, księgowość, pielęgniarstwo, medycyna, sztuka, architektura i wiele innych - wymagają zwiększenia poziomu umiejętności cyfrowych.

 

Cyfryzacja zmienia też sposób, w jaki uczymy się poprzez wykorzystanie mediów społecznościowych i spersonalizowane doświadczenia w nauce. Wspieranie rozwoju umiejętności miękkich, takich jak rozwiązywanie problemów, współpraca i kreatywność.

 

Prowadzi to do tego, że każdy powinien mieć przynajmniej podstawowe umiejętności cyfrowe, aby żyć, pracować, uczyć się i uczestniczyć we współczesnym społeczeństwie.

 

Cały potencjał poprawy edukacji poprzez TIK w Europie pozostaje jeszcze nieodkryty. Komisja Europejska rozwija politykę i wspiera badania, aby uczniowie mogli się dostosować do życia i pracy w XXI wieku.

 

10 czerwca 2016 r. Komisja Europejska opublikowała program na rzecz umiejętności dla Europy, mający na celu wzmocnienia kapitału ludzkiego, zdolności do zatrudnienia i konkurencyjności. Przedstawia szereg działań i inicjatyw mających ambicję zaradzenia deficytowi umiejętności cyfrowych w Europie.

 

Program ma za zadanie poprawić jakość oraz użyteczność opanowywanych umiejętności cyfrowych, by razem z kwalifikacjami były lepiej dostrzegalne, dające się porównać oraz promować rozwój umiejętności dokonywania przemyślanych wyborów zawodowych. Inicjatywa "Digital Skills and Jobs Coalition" to nowa propozycja spośród wielu zaprezentowanych projektów.

 

Źródło: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/digital-skills

 

 

Copyright by Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość