„RODO czyli zmiany w przepisach dot. ochrony danych osobowych z perspektywy przedsiębiorców”, Gdynia, 15 marca 2018

Co?:

Pomorski ośrodek Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu "Wolna Przedsiębiorczość" zaprasza przedsiębiorców, przedstawicieli sektora MŚP i wszystkich zainteresowanych do udziału w seminarium „RODO czyli zmiany w przepisach dot. ochrony danych osobowych z perspektywy przedsiębiorców”.
Spotkanie odbędzie się 15 marca w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni.

Podczas seminarium uczestnicy dowiedzą się czym jest Rozporządzenie dot. Ochrony Danych Osobowych i jak dobrze przygotować swoją firmę do nowych przepisów które zaczną obowiązywać  już 25 maja 2018 r. w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Program seminarium:

9.00 - 9.30 - Rejestracja uczestników
9.30 - 13.30 - Seminarium
13.30 - 14.00 - Konsultacje z prelegentem.
Przewidziana jest także przerwa kawowa.

Podczas spotkania zostaną poruszone następujące tematy:

1.    Zasady ochrony danych osobowych do maja 2018 i po wejściu w życie RODO.
2.    Dlaczego uchwalono RODO i czy było to konieczne?
3.    Podstawowe zmiany jakie wprowadzi RODO.
4.    Jak Polska oraz polscy przedsiębiorcy przygotowują się do RODO ?
5.    Nowe pojęcia i definicje.
6.    Kto obecnie w podmiocie odpowiada za ochronę danych i czy RODO to zmieni?
7.    Jak legalnie przetwarzać dane osobowe ?
8.    Prawa osób, których dane są przetwarzane.
9.    Czy Administrator Bezpieczeństwa Informacji jest niezbędny oraz czy automatycznie zostanie on Inspektorem Ochrony Danych?
10.    Jakie wymagania musi spełniać Inspektor Ochrony Danych – kiedy można, a kiedy trzeba będzie go powołać?
11.    Co to są środki techniczne i organizacyjne?
12.    Dokumentacja i czynności wymagane przez RODO w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych.
13.    Współpraca z organem nadzorczym.
14.    Sankcje finansowe i karne za łamanie przepisów RODO.
15.    Jak sprawdzić, czy nasz podmiot jest gotowy na RODO – mapa drogowa.

Seminarium poprowadzi pan Sławomir Rzepecki – Biuro Doradczo Usługowe „OIN” w Bydgoszczy:
•    ekspert Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z zakresu ochrony informacji
niejawnych,
•    certyfikowany Menedżer Bezpieczeństwa Informacji,
•    certyfikowany Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem
Informacji,
•    ochrona danych osobowych – System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
(ukończone studia podyplomowe).

Kiedy i gdzie:

Seminarium odbędzie się 15 marca 2018 r. w Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni, Aleja Zwycięstwa 96/98 81-451 Gdynia w Budynek IV w Sali F 0.02

Zgłoszenia:

Aby wziąć udział w seminarium należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie:
https://rodoeen.evenea.pl/

Udział w seminarium jest bezpłatny.
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

Szanowni Państwo, informujemy, iż zapisy na seminarium zostały zakończone.
Dziękujemy za zainteresowanie i jednocześnie wszystkie osoby dla których zabrakło miejsc prosimy o przesłanie informacji na adres: pawel.gruszkowski@swp.gda.pl
W przypadku dużego zainteresowania planujemy zorganizowanie dodatkowego seminarium.

Kontakt:

Szczegółowe informacje:
Paweł Gruszkowski

Enterprise Europe Network
przy Stowarzyszeniu "Wolna Przedsiębiorczość"
E-mail: pawel.gruszkowski@swp.gda.
pl
Tel.: 884 895 822


Copyright by Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość