PARP: Nowy kurs: „Jak założyć własną firmę?” w wersji ukraińskojęzycznej jest już dostępny!

29 lipca na stronie Akademii PARP został udostępniony bezpłatny kurs w wersji ukraińskojęzycznej, dzięki któremu obywatele Ukrainy oraz osoby posługujące się językiem ukraińskim będą mogli nauczyć się podstaw związanych z zakładaniem własnej działalności gospodarczej w Polsce. Więcej…