Nowy projekt „Look-EU-Net”

Już niedługo w ramach działalności Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość” ruszamy z projektem Look-EU-Net.

W ramach Look-EU-Net współpracować ma 7 partnerów z 5 różnych krajów: Informest Consulting – główny partner i Unioncamere Emilia-Romagna (Włochy); Handwerk International Baden-Württemberg i BadenWürttemberg International (Niemcy); Regionalna Izba Handlowa w Toledo (Hiszpania); Płowdiwska Izba Przemysłowo-Handlowa (Bułgaria) oraz Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość”.

Celem projektu jest stworzenie 10 sieci scale-up (każda będzie złożona z 48 firm z różnych krajów), które zwiększą możliwości beneficjentów w zakresie rozwoju międzynarodowego, poprawy umiejętności technologicznych i menedżerskich oraz rozwoju ich strategii wydajności i internacjonalizacji.

Więcej informacji – Look-EU-Net