Nasz zespół

Nasi doradcy posiadają wszechstronne wykształcenie (studia magisterskie, podyplomowe, MBA, staże zagraniczne, liczne szkolenia w kraju i za granicą) oraz wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób szukających swojego miejsca na rynku pracy.

Wśród nas są specjaliści w następujących dziedzinach:

 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • zarządzanie strategiczne,
 • marketing, badania rynkowe,
 • finanse (zagadnienia księgowe, biznes plany),
 • polskie prawo gospodarcze,
 • prawo UE,
 • informacja gospodarcza.

Doświadczenie naszych doradców dotyczy głównie następujących obszarów:

 • wspieranie przedsiębiorczości,
 • promocja eksportu,
 • kooperacja gospodarcza,
 • outplacement,
 • wspieranie osób bezrobotnych,
 • wspieranie osób rozpoczynających działalność gospodarczą,
 • wspieranie kobiet na rynku pracy,
 • rozwój regionalny pod kątem małych i średnich firm.