Polityka jakości

Dążąc docertyfikat ISO zwiększenia zadowolenia naszych klientów kierujemy się polityką jakości opartą na:

– zapewnieniu  stałej zgodności dostarczanych przez nas usług doradczych, informacyjnych i szkoleniowych z wymaganiami klientów oraz wymaganiami prawnymi,

– ciągłym doskonaleniu stosowanego przez nas systemu zarządzania jakością.

Skuteczne stosowanie systemu zarządzania jakością obejmuje zarówno procesy doskonalące sam system, jak i procesy zapewniające zgodność z wymaganiami klienta i mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi.

Nasze usługi opieramy na aktualnych przepisach i wymaganiach ustawowych oraz ciągle aktualizowanych źródłach informacji. Jednocześnie ciągle poszukujemy źródeł finansowania wspierających przedsięwzięcia mające na celu rozwój przedsiębiorczości. Utrzymujemy wszechstronny zespół stale podnoszących swoje kwalifikacje specjalistów.

Usługi świadczymy zgodnie z wymaganiami Bazy Usług Rozwojowych. Realizując usługi przestrzegamy Kodeksu Postępowania Etycznego oraz Zasad Etyki Zawodowej Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość”.

Od 2004 roku posiadamy certyfikat systemu jakości w zakresie świadczenia usług doradczych, informacyjnych i szkoleniowych (zgodnie z normą ISO 9001).