Seminarium „Od PPK do kas fiskalnych online, czyli najważniejsze zmiany jakie czekają przedsiębiorców w 2020 roku”, 19 listopada 2019 r., Gdańsk

Pomorski ośrodek Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” zaprasza przedsiębiorców, zainteresowanych poznaniem praktycznych wiadomości o zmianach w prawie, dotyczących prowadzenia działalności Więcej…