Pomorski Broker Eksportowy: cykl seminariów „Export Professionals” – Wprowadzanie polskich marek na wybrane rynki: azjatyckie, Europy Wschodniej i Zachodniej, 26-27 marca 2021 r.

Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku serdecznie zaprasza na kolejne organizowane w ramach programu Pomorski Broker Eksportowy seminarium online poświęcone podnoszeniu kompetencji eksportowych pomorskich przedsiębiorców. Więcej…

Pomorski Broker Eksportowy: cykl seminariów „Export Professionals” – Badania rynku i modelowanie biznesowe oraz budowanie relacji biznesowych z wykorzystaniem narzędzi online (platformy do spotkań B2B, targi, konferencje), 19-20 marca 2021 r.

Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku serdecznie zaprasza na kolejne organizowane w ramach programu Pomorski Broker Eksportowy seminarium online poświęcone zagadnieniom związanym z badaniami rynku i modelowaniem biznesowym, a także z budowaniem relacji biznesowych z wykorzystaniem narzędzi online. Więcej…