Pomorski Broker Eksportowy jedną z najlepszych praktyk według INSME

Miło nam poinformować, że nasz projekt partnerski Pomorski Broker Eksportowy uznany został za jedną z najlepszych praktyk w zakresie wspierania przedsiębiorstw przez INSME – The International Network for Small and Medium Enterprises (Międzynarodowa Sieć dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw).

Tak piszą o naszym projekcie: Pomorski Broker Eksportowy.

INSME to organizacja działająca pod auspicjami OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju), zrzeszająca podmioty działające na rzecz innowacji i transferu technologii, w tym instytucje rządowe, organizacje międzynarodowe, organizacje pozarządowe, instytucje wspierania biznesu oraz izby przemysłowo-handlowe z 30 krajów świata.

Do najlepszych praktyk INSME zaliczyło również Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego.