Pomorski Broker Eksportowy: webinar „Ameryka Łacińska: ¡Vamos a Chile!”, 10 marca 2021 r.

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Krajowa Izba Gospodarcza, Polsko – Latynoamerykańska Rada Biznesu z partnerem Santander Bank Polska przy współpracy z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii; Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Polską Agencją Inwestycji i Handlu zapraszają na drugie webinarium z cyklu Ameryka Łacińska: ¡Vamos a …! Tym razem zabierają Was do Chile.

Zapisy – https://tiny.pl/rlc5f

Region Ameryki Łacińskiej i Karaibów jest od pewnego czasu ważnym podmiotem na scenie międzynarodowej i aktywnym uczestnikiem rywalizacji globalnej.

Z około 650 mln konsumentów, szybkim przyrostem demograficznym, rosnącą klasą średnią i rocznym wzrostem gospodarczym w granicach 2-3%, Ameryka Łacińska jest potencjalnie potężnym rynkiem zbytu.

Polskie firmy coraz częściej postrzegają kraje tego regionu jako perspektywicznych odbiorców towarów i usług w sektorze rolno-spożywczym, transporcie, budownictwie, energetyce, górnictwie, przemyśle stoczniowym, farmaceutycznym, zbrojeniowym oraz lotniczym. Jednakże potencjał ten wciąż nie jest wykorzystywany w odpowiednim stopniu.

Podczas cyklu seminariów dotyczących rynków Ameryki Łacińskiej  zaproszeni eksperci omawiają sytuację gospodarczą na wskazanych rynkach, możliwości eksportowe i inwestycyjne, szanse i zagrożenia oraz formy wsparcia dla polskich przedsiębiorców.

Podczas pierwszego seminarium z tego cyklu skupiliśmy się na Kolumbii i Peru.

W trakcie następnego webinarium Ameryka Łacińska: ¡Vamos a Chile! poznamy kolejny perspektywiczny rynek tego ciekawego zakątka świata.

Już dzisiaj zapraszamy na przyszłe webinaria dotyczące Meksyku, Argentyny i Urugwaju.

Agenda spotkania – 10 marca 2021 r. (14:00 – 16:00)
14:00-14:15Powitanie: KIG – Prezes Andrzej Arendarski; RIGP – Prezes Jarosław Filipczak; PLRB – Prezes Stefan Bekir Assanowicz PAIH – tbc
14:15-14:20Wystąpienie JE Ambasadora Chile w Polsce
14:20-14:25Wystąpienie JE Ambasadora RP w Chile
14:25-14:45Chile: charakterystyka rynku, nisze eksportowe dla polskich przedsiębiorców, różnice prawno-taryfowe, uwarunkowania kulturowe, szanse i zagrożenia – Adam Czerka, Kierownik Zagranicznego Biura Handlowego PAIH S.A. w Santiago de Chile
14:45-15:00Praktyczne aspekty nawiązywania współpracy i utrzymywania relacji biznesowych – metodologia pracy Zuzanna Gołębiewska, Dyrektor Biura, Polsko-Latynoamerykańska Rada Biznesu
15:00-15:20Rozwiązania i produkty ułatwiające relacje na rynku zagranicznym Adam Styś, International Business Manager; Anna Wierzbicka, Menedżer Zespołu Handlu Zagranicznego, Santander Bank Polska S.A.
15:20-15:35Case study polskiej firmy
15:35-15:50Case study polskiej firmy
15:50-16:00Sesja Q&A – Pytania i odpowiedzi uczestników

Gdzie i kiedy?
Seminarium rozpocznie się 10 marca 2021 r. o godzinie 14:00 w formule online. Link do spotkania zostanie przesłany na wskazany w formularzu adres e-mail.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 10.03.2021 r.

Kontakt:
Marek Kruszewski
e-mail: tel. 665 771 277