PRACA PRZEDE WSZYSTKIM – OGŁOSZENIA

Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E

na świadczenie usług w zakresie zorganizowania i realizacji kursów/ szkoleń zawodowych wraz z egzaminami zewnętrznymi dla 1 uczestnika projektu „Praca przede wszystkim – nowe zatrudnienie lub własna firma odpowiedzią na zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika” RPPM.05.06.00-22-0043/17

Wzór oferty

Zapytanie ofertowe

Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E

na świadczenie usług w zakresie zorganizowania i realizacji kursów/ szkoleń zawodowych wraz z egzaminami zewnętrznymi dla 1 uczestnika projektu „Praca przede wszystkim – nowe zatrudnienie lub własna firma odpowiedzią na zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika” RPPM.05.06.00-22-0043/17

Wzór oferty

Zapytanie ofertowe

Informacja o wybranym wykonawcy:

Rozstrzygnięte: British Class Jeziorski Sp. J. ul. Świętojańska 34/3, 81-391  Gdynia – data wpłynięcia oferty: 26.10.2018 r.