Projekty zakończone

Nasze Stowarzyszenie realizuje projekty dofinansowane ze środków publicznych od początku swojego istnienia. Poniżej przedstawiamy wybór spośród licznych, zakończonych już przedsięwzięć: (z zaznaczeniem obszaru, na jakim był realizowany):