Dla bezrobotnych, biernych zawodowo i poszukujących pracy

Osobom bezrobotnym i poszukującym zatrudnienia oferujemy kompleksowe wsparcie w ramach realizowanych przez nas projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej: