Dla pragnących podnieść swoje kwalifikacje

Jesteś osobą pracującą i chciałabyś/chciałbyś poprawić swoją sytuację na rynku pracy dzięki podniesieniu własnych kwalifikacji?

Plakat projektu Pomorska Aktywność ZawodowaOsobom zamieszkującym na terenie województwa pomorskiego, pracującym w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów ekonomii społecznej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy, oferujemy możliwość skorzystania z dofinansowanych szkoleń/kursów zawodowych w ramach projektu Pomorska Aktywność Zawodowa.

Obecnie realizujemy takie kursy, jak Logistyk/Spedytor, Specjalista ds. sprzedaży, Specjalista HR.  Jednak lista tematów szkoleń/Kursów jest otwarta. Kursy/szkolenia zawodowe kończą się egzaminem zewnętrznym, w wyniku którego uczestnik otrzymuje certyfikat lub inny dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji, dokument ten jest rozpoznawalny i uznawany w danym sektorze lub branży.