EIMC/KAM

Horyzont 2020

Mentoring (Enhancing the Innovation Management Capacities of SMEs)

Celem usługi jest pomoc w poprawie zdolności zarządzania innowacjami w małych i średnich przedsiębiorstwach przy użyciu sprawdzonej metodologii IMP³rove lub Innovation Health Check, którą można zdefiniować jako trwałe zwiększanie efektywności zarządzania innowacjami.

W ramach tej usługi przedsiębiorstwa mogą wziąć udział w procesie oceny zarządzania innowacjami.
Usługa będzie obejmować następujące etapy:

 • identyfikacja potrzeb firmy,
 • ocena przedsiębiorstwa (potencjału innowacyjnego, zdolności do innowacji, możliwości wzrostu i rozwoju, możliwy wpływ na firmy, regionu).
 • analiza zarządzania innowacjami przy użyciu takich narzędzi jak: IMP³rove i Innovation Health Check.
 • opracowanie planu działań na rzecz eliminacji problemów w zarządzaniu innowacjami. Będzie on oparty na wynikach przeprowadzonej wcześniej oceny. Plan działania będzie zatem odpowiednio dostosowany do potrzeb i oczekiwań badanego MŚP,
 • przygotowanie raportu końcowego.

Po otrzymaniu siedmiodniowego pakietu wsparcia, firma powinna sprawniej zarządzać wewnętrznymi procesami innowacyjnymi. Mentoring pomoże zatem w dostosowaniu wszelkich procesów firmy do jej strategii innowacyjności. Należy tu podkreślić kompleksowość tego wsparcia, które zakłada pomoc w zintegrowaniu strategii biznesowej z wizją rozwoju przedsiębiorstwa.

Celem usługi jest zatem wzmocnienie potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw. Adresatami usługi są małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają silne zdolności innowacyjne, a także ambicje i możliwości rozwoju, ale brakuje im strategicznych zdolności zarządzania innowacjami.

Coaching (Key Account Management)

Przedsiębiorstwa, które otrzymają dofinansowanie w ramach SME Instrument lub Fast Track to Innovation (FTI), otrzymują równolegle możliwość wsparcia przez wybranego przez siebie trenera (ang. Coach), który będzie szkolić firmę zarówno w trakcie Fazy I (3 dni doradztwa) jak i Fazy II (12 dni doradztwa). Należy tu podkreślić istotną rolę jaką w znalezieniu trenera i planowaniu współpracy z nim pełnić będzie sieć Enterprise Europe Network.

Coaching ma na celu skupienie się na następujących 3 zagadnieniach dotyczących zarządzania MŚP:

 • rozwój działalności: skupienie się na identyfikacji, analizie i ocenie potencjalnych możliwości biznesowych,
 • rozwoju skutecznej strategii marketingowej,
 • organizacja: wsparcie mające na celu mobilizację zasobów MŚP w celu zapewnienia skuteczności i wydajniejszej organizacji firmy,
 • współpraca: wspieranie MŚP w zakresie strategii zawiązywania partnerstw dla innowacyjnych projektów.

Skorzystanie z pomocy trenera ma pomóc firmie w:

 • rozwinięciu produktu/usługi, na które uzyskała finansowanie,
 • zgłębieniu wiedzy z zakresu rynku docelowego,
 • ulepszeniu strategii zdobywania rynku,
 • zweryfikowaniu długofalowych planów komercjalizacyjnych, dotyczących przedmiotowego projektu.

Trener – ekspert zaangażowany do w/w celów będzie rozumiał mechanizm rządzący danym rynkiem czy sektorem, a przede wszystkim strategie marketingowe skuteczne dla danej grupy produktów.
Horyzont 2020 – doradztwo w zakresie przygotowywania wniosków
Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” zaprasza na bezpłatne konsultacje dot. możliwości pozyskania dofinansowania w ramach programu Horyzont 2020 (SME Instrument i Fast Track to Innovation).

Nasi eksperci wyjaśnią, jakie możliwości dla przedsiębiorców oferuje program Horyzont 2020 i jak z nich skorzystać. Udzielą szczegółowych informacji o zasadach programu, przygotowywania wniosków i odpowiedzą m.in. na pytania:

 • Jakie działania mogą kwalifikować się do programu?
 • Jakie są kluczowe kryteria oceny?
 • Jak przygotować poprawnie wniosek aplikacyjny?

Na konsultacje zapraszamy przedsiębiorców sektora MŚP planujących lub będących już w trakcie opracowywania innowacyjnych produktów, technologii, procesów lub usług, które następnie zamierzają skomercjalizować.
Ośrodki działające w ramach sieci Enterprise Europe Network zostały akredytowane przez Komisję Europejską do udzielania informacji i prowadzenia konsultacji na temat narzędzia SME Instrument i Fast Track to Innovation w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020”.

< Usługi są bezpłatne, finansowane ze środków Komisji Europejskiej.