LOOK-EU-NET

Od dziś można składać wnioski w programie “LOOK-EU-NET”

Look-EU-Net to pilotażowy projekt współfinansowany przez Komisję Europejską dla ambitnych firm w celu promowania eksportu poprzez tworzenie międzynarodowych sieci. Projekt zakłada wsparcie w rozwoju od czterech do ośmiu małych i średnich przedsiębiorstw z co najmniej trzech państw członkowskich UE. Wspólnymi działaniami w ramach prowadzonej sieci mogą być na przykład uczestnictwo w międzynarodowych targach lub korzystanie z porad ekspertów.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

  • Małe i średnie przedsiębiorstwa, które są zainteresowane opracowaniem strategii eksportowej lub zdobyły już wstępne doświadczenie w biznesie międzynarodowym.
  • Firmy otwarte na współpracę i współpracę w sieci
  • Firmy z następujących branż: mechatronika, zdrowie / technologia medyczna, turystyka kulturalna i cyfrowa, zrównoważone życie (na przykład zrównoważone budownictwo).

Nasza oferta:

  • rozpoznanie potencjalnych partnerów i klientów na nowych rynkach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania wszystkich MŚP w danej sieci
  • Indywidualne sesje szkoleniowe i warsztaty
  • Udział w spotkaniach B2B
  • Udział w międzynarodowych wydarzeniach sieciowych dla firm, w tym targach/konferencjach, itp.

Ile możesz otrzymać?

Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie 27 780 EUR, z czego Komisja Europejska będzie współfinansować maksymalną kwotę 25 000 EUR.
Dofinansowanie wdrożenia planów działania sieci MŚP przez Komisję Europejską wynosi 90% , Partner Projektu pokrywa pozostałe 10%.

Koszty działalności sieci mogą być wyższe, ale w tym przypadku nadwyżka zastanie pokryta przez sieć MŚP.

Jakie są cele?

  • Utworzenie trwałych sieci transnarodowych
  • Wsparcie w rozwoju nowych rynków europejskich i dostęp do międzynarodowych partnerstw
  • Zwiększenie działań eksportowych MŚP na arenie międzynarodowej

W projekcie Look-EU-Net Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość współpracuje z sześcioma partnerami z pięciu krajów pod kierunkiem Informest Consulting (Włochy).

Nie czekaj. Złóż wniosek już dziś!
Termin składania wniosków upływa 31.07.2019r.

P1_a.INFORMEST CONSULTING Call for SMEs selection 19.06
P1_b.INFORMEST CONSULTING_application_form_100_19.06

Więcej informacji na stronie: http://www.projects-informest.eu/look-eu-net/

Szczegółowe informacje:
Karolina Musielewicz
Tel: 609 103 105
Mail: