LOOK-UE-NET

Horyzont 2020

Projekt LOOK-EU-NET ma na celu wsparcie i pomoc dla 10 europejskich firm/sieci małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w celu rozszerzenia ich działalności na rynkach zagranicznych, także poza jednolitym rynkiem europejskim, poprzez zapewnienie niezbędnych narzędzi gwarantujących sukces za granicą.

Celem jest zatem stworzenie do 10 sformalizowanych małych firm / sieci scale-up (każda złożona z 48 firm z różnych krajów), które zwiększą możliwości beneficjentów w zakresie rozwoju międzynarodowego, poprawy umiejętności technologicznych i menedżerskich oraz poprawie ich strategii wydajności i internacjonalizacji.

LOOK-EU-NET oferuje szereg porad, zasobów, działań operacyjnych wdrażanych z nową „logiką sieciową” na nowych rynkach oraz ukierunkowane szkolenia, które zapewnią zainteresowanym firmom możliwość poszerzenia horyzontów, zbudowania sieci kontaktów zagranicznych, a co najważnieszje, w sposób zrównoważony I ustrukturyzowany pozwolą wyróżnić się na rynkach jednolitych i globalnych.

Zrównoważony rozwój zostanie osiągnięty dzięki dokładnemu doborowi MŚP uczestniczących w każdej sieci (firmom, które integrują i wzmacniają się nawzajem w grupie), dzieląc średnioterminowe cele i zaangażowanie oraz określając wspólne działania na rynkach zagranicznych.

LOOK-EU-NET obejmuje 7 partnerów z 5 różnych krajów: Informest Consulting – główny partner i Unioncamere Emilia-Romagna (Włochy); Handwerk International Baden-Württemberg i BadenWürttemberg International (Niemcy); Regionalna Izba Handlowa w Toledo (Hiszpania); Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość Gdańsk (Polska); Płowdiwska Izba Przemysłowo-Handlowa (Bułgaria).

Izba Handlowa Fryburga będzie zaangażowana jako „beneficjent pośredni”. Unioncamere del Veneto będzie bezpośrednio uczestniczyć w zaangażowaniu MŚP z regionu Veneto i zapewni pomoc techniczną w zarządzaniu relacjami z partnerami.

Aby projekt był skuteczniejszy, skoncentruje się na niektórych sektorach gospodarki i branżach odpowiadających trajektoriom RIS3 opracowanym przez regiony, do których należą partnerzy, które są najważniejszymi sektorami w takich regionach: 1) mechatronika; 2) Zrównoważone życie; 3) Przemysł rolno-spożywczy; 4) turystyka kulturalna i cyfrowa; 5) Inteligentne zdrowie. Wartość dodana projektu wynika z macierzy metodologii i technik operacyjnych do budowy i zarządzania sieciami MŚP z powodzeniem stosowanymi we Włoszech w różnych sektorach przemysłowych, na których dwóch włoskich partnerów ma duże doświadczenie i umiejętności. Metodologia zostanie zastosowana na skalę międzynarodową, a wszyscy partnerzy będą zaangażowani we wszystkie fazy rozwoju sieci MŚP.

LOOK-EU-NET zapewni indywidualny program szkoleń i coachingu, specjalnie dostosowany do różnych rodzajów przedsiębiorstw. Celem szkolenia będzie stworzenie międzynarodowego planu biznesowego, strategicznego zarysu wyznaczonego celów i rozpoczęcie międzynarodowego postępu.

Ponadto LOOK-EU-NET zorganizuje działania związane z kojarzeniem, aby pomóc sieciom MŚP dotrzeć do firm w krajach docelowych i znaleźć nowe możliwości biznesowe. Pozwoli to uczestnikom budować wartościowe i długotrwałe relacje z potencjalnymi klientami.