Pomorski Broker Eksportowy

RPO WP 2014-2020

Informacja o dofinansowaniu porjektu Pomorski Broker Eksportowy

W lipcu 2016 roku rozpoczęliśmy realizację partnerskiego projektu Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim. Przedsięwzięcie ma wartość 84,08 mln zł, w tym 64,07 mln zł wsparcia ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego. To wieloletni projekt, którego zakończenie planowane jest na czerwiec 2023 roku. W ramach projektu powstanie system wsparcia eksportu pomorskich małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki zaangażowanym środkom 600 pomorskich firm wzmocni pozycję proeksportową, a 1200 pomorskich przedsiębiorców zwiększy swój potencjał eksportowy.

Oferta projektu

Przedsiębiorcy planujący rozwój na rynkach międzynarodowych mogą skorzystać z programu przygotowującego do podejmowania działalności gospodarczej oraz grantów na rozwój działalności eksportowej. Bezpośredniemu wsparciu firm towarzyszą działania  wzmacniające eksport i promujące potencjał gospodarczy regionu na wybranych rynkach. Powstała również sieć lokalnych brokerów odpowiedzialnych za identyfikację pomorskich firm zainteresowanych eksportem i analizę ich potencjału eksportowego. Dzięki licznym seminariom eksportowym przedsiębiorcy mogą pozyskać kompleksową wiedzę związaną z wejściem na rynki międzynarodowe. W ramach konkursów grantowych możliwe jest uzyskanie środków na udział m.in. w targach, misjach gospodarczych, imprezach kooperacyjnych, a także skorzystanie z pośrednictwa na rynkach zagranicznych i nawiązanie współpracy z zagranicznymi partnerami biznesowymi.

W szczególności na ofertę projektu składają się:

 • badanie potencjału eksportowego firmy – wsparcie w ocenie potencjału eksportowego firmy i propozycja działań, które pomogą firmie zwiększyć efektywność działań proeksportowych,
 • granty na działania proeksportowe – dofinansowanie na realizację indywidualnych i grupowych (w grupie przedsiębiorców) projektów ukierunkowanych na zwiększenie poziomu eksportu mikro-, małych i średnich firm,
 • targi – wspólne wyjazdy pomorskich MSP na targi i ekspozycja na wspólnym stoisku regionu pomorskiego,
 • misje gospodarcze – wspólne wyjazdy zagraniczne firm ułatwiające im nawiązanie lub rozszerzenie kontaktów handlowo – gospodarczych,
 • seminaria – przygotowujące do eksportu seminaria w cyklach Eksportowy Prolog, Export Professionals, Eksportowy Epilog, USA& China Gate, mające na celu dostarczenie przedsiębiorcom wiedzy i informacji, które pomogą zminimalizować ryzyko związane z prowadzeniem działalności eksportowej i przyczynią się do wzmacniania potencjału eksportowego firm,
 • klub eksportera – cykliczne spotkania dla pomorskich firm poświęcone zagadnieniom eksportu,
 • biuro w Chinach – pomoc w nawiązywaniu kontaktów między podmiotami chińskimi i pomorskimi, organizacja spotkań biznesowych, organizacja pobytu przedstawicieli pomorskich firm na terenie Chin,  inne usługi na rzecz MSP zamierzających wziąć udział w imprezie targowej lub spotkaniach B2B w Chinach,
 • pozostałe wydarzenia eksportowe – inne wydarzenia mające na celu nawiązanie lub rozszerzenie kontaktów handlowo – gospodarczych, np. wspólne wyjazdy przedsiębiorców do krajów mogących stanowić ich rynek docelowy, połączone z expo i/lub wydarzeniami B2B.

Realizatorzy projektu

Projekt Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim jest projektem partnerskim realizowany przez konsorcjum, którego liderem jest Agencja Rozwoju Pomorza S.A., a partnerami są: Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku, Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości, Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. i Pomorski Park Naukowo-Technologiczny.

Kontakt

Przedsiębiorców zainteresowanych skorzystaniem ze wsparcia działalności eksportowej zachęcamy do kontaktu z naszymi brokerami eksportowymi:

Grzegorz łepkowski - Broker eksportowy
Grzegorz Łepkowski
732 621 117

małgorzata Popis - Broker eksportowy
Małgorzata Popis
601 659 648


Dotychczasowe wydarzenia zorganizowane przez nas w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy:

 • Eksportowe wydarzenie gospodarcze podczas targów MEDICA 2018 (12 – 14 listopada 2018 r., Dusseldorf, Niemcy)
 • Seminarium z cyklu „Wstęp do eksportu”: Rynek niemiecki (15 października 2018 r., Gdańsk)
 • Seminarium z cyklu „Wstęp do eksportu”: Ochrona praw własności intelektualnej w Chinach i krajach Azji Południowo-Wschodniej (7 czerwca 2018 r., Gdańsk)
 • Seminarium z cyklu „Wstęp do eksportu”: Rynek kanadyjski (17 kwietnia 2018 r., Gdańsk)
 • Seminarium z cyklu „Export Professionals”: Zagadnienia prawne związane z działalnością eksportową (9-10 grudnia 2017 r., Gdańsk)
 • Seminarium z cyklu „Export Professionals”: Strategia budowania relacji b2b i wchodzenia na rynek zagraniczny (29-30 września 2017 r., Gdańsk)
 • Seminarium z cyklu „Export Professionals”: Strategia ekspozycji na rynkach zagranicznych i zagadnienia marketingowe dóbr konsumpcyjnych (25-26 sierpnia 2018 r., Gdańsk)
 • Seminarium z cyklu „Export Professionals”: Badania rynku i modelowanie biznesowe (23-24 czerwca 2018 r., Gdańsk)
 • Seminarium z cyklu „Wstęp do eksportu”: E-commerce. Jak sprzedawać dobra konsumenckie w XXI wieku? (26 kwietnia 2017 r., Gdańsk)
 • Seminarium z cyklu „Wstęp do eksportu”: Finansowanie działalności eksportowej (31 stycznia 2017 r., Gdańsk)
 • Seminarium z cyklu „Wstęp do eksportu”: (BR)Exit czy (BR)Enter? Poznaj rynek Wielkiej Brytanii! (26 października 2016 r., Gdynia)

To tylko część wydarzeń organizowanych w ramach naszego projektu. Zapraszamy również do zapoznania się z wydarzeniami realizowanymi przez naszych Partnerów – informacje na stronie www projektu Pomorski Broker Eksportowy.