Pomorski Broker Eksportowy

RPO WP 2014-2020

Informacja o dofinansowaniu porjektu Pomorski Broker Eksportowy

Cele projektu:

Celem projektu jest zwiększenie potencjału eksportowego pomorskich przedsiębiorstw z sektora MŚP. W ramach projektu zostanie stworzony kompleksowy system wsparcia ekspansji międzynarodowej oparty na trzech filarach:

 • WSTĘP DO EKSPORTU – działania kierowane do MŚP, które nie podejmowały do tej pory działań eksportowych lub są początkującymi eksporterami.
 • ROZWÓJ EKSPORTU FIRM POMORSKICH NA WYBRANYCH RYNKACH — dedykowany program kompleksowych działań wzmacniających eksport firm pomorskich i promocję regionu na wybranych rynkach.
 • AKTYWNOŚĆ EKSPORTOWA – GRANTY DLA MŚP – działanie kierowane do MŚP, które polega na realizacji konkursów grantowych dla MŚP.

Czas trwania projektu: lipiec 2016 – czerwiec 2023

Budżet projektu: 84,08 mln zł

Projekt zakłada:

 • 1800 wspartych przedsiębiorstw
 • 15 misji gospodarczych
 • 48 wydarzeń gospodarczych
 • 36 imprez targowych
 • 3 konferencje eksportowe
 • 70 seminariów z cyklu “Eksportowy prolog”  oraz “Eksportowy epilog”
 • 12 seminariów z cyklu “Export professionals” oraz “USA&China Gate”
 • 18 spotkań Klubu Biznesu
 • 2160 przeprowadzonych badań potencjału eksportowego firm
 • 4 konkursy grantowe dla MSP
 • promocja gospodarcza regionu

Strona projektu: www.brokereksportowy.pl

Brokerzy Eksportowi:

Karolina Musielewicz
Tel.: 530 932 262, e-mail:

Donata Strycharczyk
Tel.: 58 350 51 40, e-mail:

Przemysła Sola
Tel.: 58 350 51 40, e-mail:

 

Strona projektu: www.brokereksportowy.pl