Dla zakładających własną firmę

logo projektu EENOsoby zainteresowane założeniem własnej firmy i pozyskaniem dofinansowania na rozwój działalności gospodarczej i ekspansję zagraniczną zapraszamy do kontaktu z pracownikami naszego ośrodka Enterprise Europe Network. W ramach wsparcia oferowanego przez nasz ośrodek zarówno początkujący, jak i zaawansowany przedsiębiorca może zasięgnąć informacji na takie tematy, jak:

  • zagadnienia prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  • prawo gospodarcze w Unii Europejskiej,
  • dotacje i programy pomocy,
  • ochrona własności intelektualnej i pozyskiwanie patentów,
  • inne zagadnienia związane z prowadzeniem firmy oraz uruchamianiem działalności eksportowej.

Obecnie nie udzielamy dotacji na założenie własnej firmy. Ponowne uruchomienie tego typu dotacji uzależnione jest od dostępności środków przeznaczonych na ten cel, pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.