Usługi

Dla firm i osób zakładających własny biznes

Oferujemy pomoc osobom planującym własny biznes  w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Młode i dojrzałe firmy  wspieramy w zakresie doboru optymalnej formy finansowania i realizacji projektu biznesowego, a także pozyskiwania środków z funduszy unijnych i finansowania na preferencyjnych warunkach (mikropożyczki, pożyczki i kredyty technologiczne), w tym:
  • przygotowania wniosków aplikacyjnych wraz z dokumentacją wymaganej przez instytucje  finansujące (załączników, biznesy plany, itp.),
  • sporządzania i weryfikacji dokumentacji w trakcie realizacji projektu,
  • opracowania wniosków o płatności, sprawozdawczości i rozliczenia końcowego.

Pomagamy firmom uzyskać wsparcie finansowe na realizację inwestycji proinnowacyjnych, OZE (fotowoltaika, wiatraki, odzyskiwane energii) i innych.

Wspieramy optymalizację procesów biznesowych w małych firmach w takich obszarach, jak:

Jesteśmy w stanie szybko zdiagnozować problem biznesowy i zaproponować skuteczne rozwiązanie.

Firmom znajdującym się w sytuacji konieczności zmian personalnych (redukcja etatów, zwolnienia) oferujemy
profesjonalne wsparcie outplacementowe.

Proponujemy programy szkoleniowe skierowane do osób rozpoczynających i prowadzących już działalność gospodarczą. Zakres i tematyka szkolenia są każdorazowo dostosowywane do potrzeb i oczekiwań klienta.

Przedsiębiorcy uzyskają u nas również informację gospodarczą, np.:

  • kojarzenie partnerów gospodarczych (wyszukiwanie usługodawców lub producentów wskazanych towarów/usług, lokalizowanie potencjalnych odbiorców wskazanej produkcji lub usług, rozpowszechnianie ofert kooperacyjnych przedsiębiorstw w kraju i za granicą);
  • informacje prawne;
  • informacje o dostępnych programach pomocowych;
  • informacje o źródłach zewnętrznego finansowania działalności gospodarczej, w tym o funduszach unijnych.

Prowadzimy biuro rachunkowe. Przedsiębiorca może skupić się tylko na tym, co najważniejsze: na prowadzeniu swojej firmy. Resztą zajmujemy się my: pilnujemy terminów rozliczeń podatkowych, z ZUS-em i innych, reprezentujemy firmę przed urzędami, pomagamy pozyskać i rozliczyć dotację unijną.

Organizujemy i współorganizujemy misje gospodarcze dla polskich przedsiębiorców (rozmowy biznesowe, wizyty na targach, wizyty w firmach zagranicznych) oraz dla zagranicznych przedsiębiorców przyjeżdżających do Polski (rozmowy B2B i wizyty w polskich firmach).

Organizujemy liczne seminaria, prezentacje, konferencje i spotkania networkingowe poświęcone aktualnym tematom gospodarcze.

Dla osób bezrobotnych, biernych zawodowo i poszukujących pracy

Osobom bezrobotnym, biernym zawodowo i poszukującym zatrudnienia oferujemy usługi doradztwa/poradnictwa zawodowego realizowanego przez profesjonalnych doradców zawodowych.

Pomagamy dobrać certyfikowane szkolenia i kursy zawodowe zgodne z preferencjami naszych klientów i uwzględniające ich predyspozycje zawodowe oraz potrzeby rynku pracy. Uczestnikom szkoleń i kursów zawodowych oferujemy staże zawodowe, ściśle powiązane z ukończonym przez nich kursem lub szkoleniem.

Klientom proponujemy również usługę pośrednictwa pracy

Usługi doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy dla osób bezrobotnych, biernych zawodowo i  poszukujących pracy realizujemy bezpłatnie w ramach poszczególnych projektów aktywizacyjnych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Aktualne informacje o takich projektach można znaleźć TUTAJ, a zaproszenia do udziału w procesie rekrutacji do projektów w zakładce OGŁOSZENIA.