Innowacje

Innowacje w pomorskich przedsiębiorstwach

Jednym z kluczowych czynników konkurencyjności przedsiębiorstw są innowacje. Sieć Enterprise Europe Network pomaga przedsiębiorcom przekuć ich innowacyjne pomysły na sukces rynkowy. Oferta pomorskiego ośrodka EEN skierowana jest do przedsiębiorców z każdego sektora gospodarki i znajdujących się na każdym etapie rozwoju.

Usługi proinnowacyjne dla pomorskich przedsiębiorców

Badania poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa – przeprowadzamy audyty innowacyjności, których celem jest dostarczenie obiektywnych informacji dotyczących poziomu zarządzania innowacjami i porównanie wyników z innymi firmami, które wzięły udział w badaniu (benchmarking).  Analiza otrzymanych informacji pozwala na przygotowanie rekomendacji dot. usprawnień w zakresie zarządzania innowacjami.

Używamy narzędzi zalecanych przez Komisję Europejską, powszechnie stosowanych na całym świecie takich jak IMP³rove Assessment i Innovation Health Check. Są one zgodne The European Innovation Management Standard CEN/TS 16555 i uznawane przez Europejski Komitet Normalizacyjny.

Badania tego typu są szczególnie polecane przedsiębiorcom starającym się pozyskać dotacje. Potwierdzenie odpowiednio wysokiego poziomu zarządzania innowacjami może zwiększyć szanse na ich uzyskanie.

Logo usługi IMP3rove - badania nastawionego na innowacje w firmach

Sprawdź innowacyjność swojej firmy – ocena IMP³rove, która pozwala ocenić poziom innowacyjności w przedsiębiorstwie na tle swojej branży w Europie i na świecie. Czytaj więcej…

 

Czy Twoja firma jest gotowa na innowacje? Sprawdź z nami jej potencjał przez Innovation Health Check – narzędzie wzmacniające świadomość roli zarządzania innowacjami i ich wpływu na sukces w biznesie i dostarczające obiektywnych informacji na temat zarządzania innowacjami i oceny działalności firmy. Czytaj więcej…

 

Logo usługi PRO-Model

Usługa PRO-Model – pomagamy w komercjalizacji produktów i usług pomorskich przedsiębiorców – analizujemy potencjał biznesowy produktów/projektów pod kątem spełnienia warunków niezbędnych do osiągnięcia rynkowego sukcesu. Czytaj więcej…

 

Logo usługi Key Account ManagementKey Account Management dla beneficjentów SME Instrumentu – wykonujemy analizy potrzeb firm i realizowanych przez nie projektów.  Uzyskane informacje wykorzystujemy dla nawiązania i rozwijania współpracy między przedsiębiorcami a ekspertami biznesowymi światowej klasy. Czytaj więcej…

Powyższe usługi dla przedsiębiorców oferowane są bezpłatnie.