Outplacement

Czym jest outplacement

Firmom znajdującym się w sytuacji konieczności zmian personalnych (redukcja etatów, zwolnienia) oferujemy
profesjonalne wsparcie outplacementowe. Outplacement to – krótko mówiąc – kompleksowe wsparcie udzielone zwalnianym pracownikom:

 • doradztwo zawodowe w formie indywidualnej i grupowej,
 • szkolenia zawodowe,
 • szkolenia miękkie,
 • pośrednictwo pracy.

Członkowie naszego zespołu z sukcesem przeprowadzili już wiele projektów dotyczących zwolnień grupowych.

Etapy procesu outplacementowego

 1. Analiza sytuacji w firmie oraz wypracowanie odpowiedniego schematu outplacementu – określenie stopnia złożoności procesu:
 • Diagnoza i analiza kultury organizacji.
 • Określenie oczekiwań pracodawcy.
 • Projektowanie procesu wsparcia zwalnianych pracowników.
 • Określenie czasu trwania projektu oraz formy wsparcia.
 1. Organizacja procesu outplacementu:
 • Określenie stron informujących pracowników o zmianie (zwolnieniach, redukcji etatów).
 • Uruchomienie Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) – istnieje też możliwość stworzenia
  punktu konsultacyjnego na terenie przedsiębiorstwa bądź zorganizowania Centrum Aktywizacji Zawodowej
  w naszym biurze.
 • Współpraca ze związkami zawodowymi w organizacji outplacementu.
 • Przygotowanie narządzi doradczych do procesu zwolnień.
 • Zatrudnienie doradców zawodowych, pośredników pracy oraz administratora CAZ.
 1. Realizacja procesu outplacementu (kompleksowo):
 • Doradztwo zawodowe dla osób zwalnianych (w tym planowanie kariery, diagnoza kompetencji, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do poszukiwania pracy oraz do procesu rekrutacji, analiza rynku pracy).
 • Pośrednictwo pracy dla osób zwalnianych.
 • Szkolenia miękkie mające na celu aktywizację zawodową i redukcję barier.
 • Szkolenia twarde (specjalistyczne) wg potrzeb i kompetencji uczestników.
 • 3-miesięczny monitoring losów pracowników w nowych miejscach pracy.

Korzyści dla pracodawcy

Pracodawca, który w obliczu konieczności dokonania zwolnień pracowników skorzysta z profesjonalnej usługi outplacementu, ma możliwość złagodzenia niedogodności tego procesu dla zwalnianych pracowników. Outplacement oferuje więc:

 • taktowne rozstanie z pracownikami,
 • zredukowanie negatywnych nastrojów personelu pojawiających się w obliczu utraty zatrudnienia,
 • utrzymanie wizerunku dobrego pracodawcy,
 • odpowiednie zagospodarowanie budżetu przeznaczonego na odejście pracowników z firmy.