Zarządzanie zasobami ludzkimi

Usługi HR

Bazując na doświadczeniu, wiedzy i znajomości trendów na rynku pracy, przygotowaliśmy pakiet propozycji zarówno dla biznesu – przedsiębiorców, jak i pracowników oraz osób poszukujących pracy. Ta dwubiegunowość oferty ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia dla każdej ze stron działających i współpracujących na płaszczyźnie zawodowej. Proponujemy:

 • profesjonalną ofertę wsparcia zasobów ludzkich w rozwoju i ocenie kompetencji, doborze kadr i planowaniu kariery,
 • miejsce spotkań ekspertów HR oraz płaszczyznę wymiany doświadczeń w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi,
 • ofertę wsparcia jednostki lub grup zorganizowanych.

Posiadamy wpis do rejestru agencji zatrudnienia – nr 8231.

Zakres usług

Rozwiązania dla biznesu Rozwiązania dla pracowników
i osób poszukujących pracy
 • rekrutacja
 • szkolenia (w zależności od potrzeb firmy)
 • coaching
 • testy (badające kompetencje, motywację, predyspozycje zawodowe itp.)
 • outplacement
 • badanie wybranych obszarów z zakresu HR w firmie (np. badanie poziomu satysfakcji z pracy, badanie potrzeb i oczekiwań pracowników)
 • outsourcing – kadry i płace
 • doradztwo EFS
 • organizacja seminariów i konferencji
 • wynajem pomieszczeń/powierzchni biurowych
 • doradztwo personalne i zawodowe,
 • doradztwo w karierze
 • testy predyspozycji zawodowych
 • coaching
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenia przygotowujące do znalezienia zatrudnienia (w tym praktyczne warsztaty poszukiwania pracy)
 • szkolenia rozwijające umiejętności miękkie (np. asertywność, autoprezentacja, komunikacja, praca z klientem, negocjacje, zarządzanie czasem)

Ceny usług

Usługi świadczone w ramach SWP HR to działania szyte na miarę – dokładnie dopasowane do potrzeb Klienta. Dlatego też wyceniamy je indywidualnie. Członkowie organizacji Pracodawcy Pomorza mogą skorzystać z 20% rabatu.

Usługi doradztwa zawodowego dla osób bezrobotnych realizujemy bezpłatnie w ramach poszczególnych projektów aktywizacyjnych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Kontakt

Stowarzyszenie ,,Wolna Przedsiębiorczość”
ul. Piekarnicza 12a
80-126 Gdańsk
tel. 58 350 51 40