Business Coaching

BIZNES COACHING dla właścicieli małych firm

Coaching biznesowy kierujemy do przedsiębiorców, którzy chcą:

 • zwiększyć dochody swojej firmy,
 • zdynamizować rozwój przedsiębiorstwa,
 • poszerzyć zakres usług/produktów,
 • wejść na nowe rynki,
 • rozbudować zespół pracowników i lepiej nim zarządzać,
 • sprostać nowym wyzwaniom stojącym przed nimi i ich firmami.

Co zyskasz?

Pomożemy Ci wprowadzić zmianę w Twojej firmie i w życiu:

 • wesprzemy Cię w zwiększaniu efektywności i skuteczności w zarządzaniu
 • pomożemy znaleźć i wprowadzić rozwiązanie odpowiednie dla Ciebie – zgodne z Twoimi potrzebami, odpowiednio do rozwoju Twojej firmy.

Zyskasz to, czego potrzebujesz, bo to Ty określasz cel coachingu. Przykładowe cele/obszary pracy (na podstawie doświadczeń naszych dotychczasowych klientów):

 • zwiększenie sprzedaży,
 • usprawnienie kontaktów z klientami,
 • poprawa relacji ze współpracownikami, podwykonawcami,
 • przywództwo – bycie Liderem, za którym chętniej podążają inni,
 • zwiększenie motywacji i pewności siebie,
 • tworzenie nowej wizji rozwoju firmy,
 • przekucie pomysłu na plan i sukces,
 • work-life balance – osiągnięcie harmonii między pracą a rodziną i lepsze zarządzanie czasem, by mieć go więcej dla siebie,
 • lepsze radzenie sobie ze stresem.

Z rekomendacji przedsiębiorców – klientów coachingu

Pani Małgorzata (właścicielka firmy): Jestem wdzięczna za wsparcie i pytania coachingowe pozwalające na zmierzenie się z wizją mojej firmy i przełożenie tej wizji na konkretny plan działania, który w tej chwili realizuję.

Pani Malina (adwokat, właścicielka firmy): Dzięki wszystkim rozmowom, które odbyłam, zmieniłam swój sposób rozmowy z klientami na bardziej relacyjny, łatwiej jest mi również rozumieć klientów. Wiem, że chcę dalej dbać o rozwój umiejętności miękkich, jak mam rozmawiać z moimi klientami i jak z nimi negocjować.

Pan Tadeusz (przedsiębiorca z branży energetycznej): odkryłem, że (…) kłopoty mojej firmy spowodowane były tym, że nie byłem świadomy moich działań i zachowań. Dzięki szkoleniom dowiedziałem się wielu informacji o sobie, przekonałem się, jakie robiłem błędy we współpracy z innymi ludźmi. Teraz lepiej wiem, co powinienem zmienić, by lepiej wykorzystać własny potencjał. Teraz wiem też, że trudne doświadczenia w życiu, często paraliżujące, można przekuć na pozytywy. Sam tego potrzebuję, jak również zachęcam innych, by kontynuowali pracę nad sobą, by się dalej rozwijać, lepiej rozumieć siebie. To pozwoli na lepsze zarządzanie firmą i lepszą współpracę z innymi ludźmi.

Pan Marcin (przedsiębiorca): Dzięki spotkaniom coachingowym lepiej zrozumiałem, na co mam wpływ w mojej pracy, a na co nie. To mi pozwoliło na zwiększanie nacisku w mojej codziennej pracy na te zagadnienia, na które mam wpływ.

Pani Grażyna (przedsiębiorczyni z branży finansowej, zarządza kilkuosobowym zespołem) na sesjach coachingowych stawiała sobie takie cele: (1) poprawa relacji interpersonalnych, (2) znalezienie sposobu ma zapobiegnięcie wypaleniu zawodowemu. Po cyklu spotkań powiedziała: Coaching pozwolił mi uporządkować parę spraw, zajrzeć w siebie i uświadomić sobie, co jest dla mnie ważne. Przy okazji nauczyłam się chyba skuteczniej współpracować z pracownikami innych działów. Na pytanie, co najważniejszego dał jej coaching odpowiedziała: Spotkania były miłe, ale pytania które jednakże zmuszały do wielu przemyśleń. Coaching pozwolił mi spojrzeć inaczej na pracę kierowanego przeze mnie zespołu, ,,wejrzeć” w siebie w relacjach z innymi i uświadomić sobie, jak wygląda moja postawa wobec pracowników i pozostałych osób. Zrozumiałam swoje ograniczenia i teraz staram się osiągnąć cele w nieco innych sposób, nie zapominając przy, co jest ważne dla mnie.

To działa! 

Potwierdzenie w badaniach

Aż 40% największych firm na świecie, według rankingu Fortune 500, korzysta z coachingu.

Według badania PricewaterhouseCoopers na zlecenie Międzynarodowej Federacji Zrzeszającej Profesjonalnych Coachów ICF Global (International Coach Federation) opublikowanego w 2009 r., w którym wzięło udział 2165 osób z 64 krajów:

 1. Aż 86% firm, które dokonały analizy wyników, deklaruje przynajmniej zwrot z inwestycji.
 2. Prawie co piąta firma osiągnęła 50-krotny zwrot z inwestycji.
 3. Średnio firmy zanotowały 7-krotny zwrot z inwestycji.

Główne korzyści z coachingu dla osoby w nim uczestniczącej (na podstawie badania A Better Perspective™ zrealizowanego w 2009 roku na reprezentatywnej grupie składającej się 339 osób, które skorzystały, z coachingu lub/i były jego zleceniodawcami dla innych):

 • poprawa w wydajności osobistej i realizacji celów (84%)
 • podniesienie otwartości na rozwój osobisty i uczenie się (60%)
 • pomoc w znalezieniu rozwiązania dla poszczególnych sytuacji zawodowych (58%)
 • wzmocnienie poczucia odpowiedzialności (52%)
 • rozwój samoświadomości (42%)
 • wzmocnienie pożądanych umiejętności i zachowań (38%)
 • lepsze rozumienie roli i celów (37%)
 • korekta zachowań i wyjaśnienie trudności (33%).

Czym jest coaching?

Coaching biznesowy jest metodą rozwoju Ciebie i Twojego firmy. Pomaga zwiększyć świadomość celów, działań biznesowych, umiejętności i możliwości, mocnych i słabych stron. Coach wspiera Cię w budowaniu Twojej wizji sukcesu, pomaga odblokowywać ograniczenia w sposobie myślenia. Może udzielić informacji zwrotnej: co skutecznego lub nieskutecznego widzi w Twoim działaniu. Coach pomaga w znalezieniu rozwiązań, stworzeniu planu na przyszłość i w jego wdrażaniu poprzez wspólne wyznaczanie zadań do realizacji między spotkaniami.

Coaching jest zorientowany na teraźniejszość i przyszłość, na znajdowanie rozwiązań i wypracowywanie działań. Może stanowić uzupełnienie do doradztwa i szkoleń, warto jednak podkreślić, że:

 • coaching nie jest doradztwem – Coach nie będzie dawał Ci rad, ale pomoże Ci odkryć, co według Ciebie jest najlepsze dla Ciebie i Twojej firmy.
 • coaching to nie konsultacje – Coach nie będzie dawał Ci informacji ale pomoże Ci odkryć gdzie możesz je uzyskać.
 • coaching nie jest szkoleniem – Coach nie będzie Cię uczył, ale pokaże, jaka wiedza jest Ci potrzebna, czasami może zaproponować Ci jednak trening umiejętności w czasie sesji.

Coaching pomaga pokonywać trudności i rozwiązywać problemy, odblokowywać ograniczenia w sposobie myślenia, aby zwiększać skuteczność w pracy i w życiu osobistym.

Proces coachingu to kilka do kilkunastu indywidualnych spotkań (ilość zależy od Twoich celów). Spotkania – tzw. sesje – odbywają co ok. 2 tygodnie. W ich trakcie Coach słucha, zadaje pytania, proponuje zadania, które pomagają Ci zmierzyć się z wyzwaniami i odnaleźć rozwiązania.

Etapy procesu coachingu

krok 1: analiza: jaka jest sytuacja Twoja i Twojej firmy, z jakimi mierzysz się problemami/wyzwaniami,

krok 2: rozpoznanie: czego potrzebujesz, co chcesz zmienić, jakie są Twoje cele,

krok 3: określenie przeszkód i zasobów: skupienie się na przeszkodach i sposobach przezwyciężenia ich oraz na posiadanych zasobach i możliwościach ich uruchomienia w celu skuteczniejszego działania,

krok 4: plan: utworzenie planu działania na przyszłość,

krok 5: wdrażanie: wprowadzenie planu działania w życie i zweryfikowanie jego skuteczności biznesowej.

Prowadząca

Agnieszka Głuszczyńska – Business Coach, Trener i Mentor Biznesu, Psycholog. Posiada  wieloletnie doświadczenie pracy w biznesie, w tym 15 lat we własnej firmie. Prowadzi szkolenia i sesje coachingu dla właścicieli i pracowników firm z różnych branż: od małych firm usługowych poprzez  produkcyjne, finansowe czy doradcze. Jej klientami były firmy m.in. Balex Metal, Markety ZooKarina, Bałtyk, Nieruchomości Partnerzy, VBASS, Provision Solutions. Od 2004 roku współpracuje ze Stowarzyszeniem „Wolna Przedsiębiorczość” w zakresie coachingu, doradztwa i szkoleń dla małych i średnich przedsiębiorstw (m.in. w projektach „SWP się doskonali”, „Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich”, „Poprawa zdolności świadczenia usług dla MSP”). Pomaga przedsiębiorcom działać skuteczniej, wydajniej i odważniej, dzięki czemu mogą oni stale podnosić atrakcyjność dla klientów i wartość swoich firm na rynku. Jako Coach poświęci Ci swoją pełną uwagę, obecność, zaangażowanie i dyskrecję. Zapewni też arsenał technik, które pomogą zrealizować nowe wyzwania i zmotywują Cię do dalszego działania.

Z opinii klientów coachingu

Pan Włodzimierz (stanowisko kierownicze, właściciel firmy usługowej): Spotkania coachingowe prowadzone były z wysoką kulturą, dyskrecją, ale z profesjonalnym wyznaczeniem kierunku i celu – pozwoliło to na nawiązanie dobrych relacji. Osiągnięcie takiego poziomu kontaktu umożliwiło moje znaczne otwarcie się podczas spotkań. Dzięki szczególnemu sposobowi – metodom osoby prowadzącej zajęcia – ja , jako szkolący się, dokonywałem wielu spostrzeżeń i w efekcie wyciągnąłem wiele wniosków na temat swoich głębokich i ukrytych zachowań mając świadomość, że robię to niemal samodzielnie. Spotkania umożliwiły mi szersze i głębsze spojrzenie na siebie i swoje zachowania, przekonania oraz sposób traktowania wielu spraw i podejścia do nich. A ćwiczenia budujące rozwój osobowy i zawodowy spowodowały zmianę w podejściu do siebie, otoczenia i pracy. Zmianę, nad której rozwojem należy dalej pracować.

Pani Barbara (radca prawny, właścicielka firmy): Cyklu coachingu to ciekawe doświadczenie pozwalające na odbycie podróży w głąb siebie w celu odnalezienie własnej mocy. Co najważniejszego dał mi coaching? Chęć do pracy nad sobą i dalszego rozwoju. Za co najbardziej cenię coacha? Za uważność, ciepło i atmosferę stworzoną podczas sesji. Moimi celami było znalezienie równowagi pomiędzy życiem prywatnym a pracą, znalezienie w sobie siły do działania, przełamanie własnych lęków oraz odnalezienie poczucia sensu i satysfakcji w życiu.

Pani Beata (stanowisko specjalistyczne w dużej firmie): Z Agnieszką Głuszczyńską miałam okazję przepracować kilka trudnych dla mnie tematów podczas kilku sesji coachingowych. Na spotkaniach wyczuwałam życzliwość, cierpliwość i szczerą chęć pomocy. Agnieszka jest słuchaczem, umie wychwycić istotne aspekty i na nich skupić uwagę. Jest osobą godną zaufania oraz emanuje pozytywną energią. Podąża za klientem z jednoczesnym pamiętaniem o celu. Kiedy trzeba – nawraca, a w chwilach trudnych – wspiera. Dostosowuje się do możliwości klienta – do jego samopoczucia, gotowości czy okoliczności zewnętrznych. Na sesjach zadaje trudne pytania i prowokuje, co pobudza do pracy. W moim odczuciu Agnieszka wykonywała swoją pracę z zaangażowaniem i pasją, jestem przeogromnie wdzięczna za wspólne spotkania, które pozwoliły na spojrzenie na problemy z innej perspektywy.

Pan Jakub (właściciel firmy zajmującej się badaniami marketingowymi i społecznymi): Proces mentoringowy przez który prowadziła mnie p. Agnieszka Głuszczyńska był czasem autorefleksji, rozwoju i wprowadzenia zmian, które istotnie wsparły moją aktywność zawodową. Dzięki pracy z panią Agnieszką zrozumiałem swoje ograniczenia, ale także uświadomiłem sobie swoje mocne strony. Dzięki temu staram się osiągać cele w nieco inny niż wcześniej sposób. Był to mój pierwszy coach i jestem mile zaskoczony efektami tej współpracy. Zauważam wiele pozytywnych zmian w sposobie mojego funkcjonowania, co przekłada się nie tylko na efektywniejsze działania biznesowe, ale także na lepsze funkcjonowanie w życiu osobistym. Najbardziej cenię p. Agnieszkę za to, że w rozmowie była partnerem, nie narzucała niczego, ale umiejętnie prowadziła do samodzielnego zrozumienia mojej postawy. Pani Agnieszka potrafi wychwycić istotne aspekty analizowanych zagadnień i to na nich skupić uwagę. Jest osobą godną zaufania oraz emanuje pozytywną energią.

Zgłoszenia i kontakt

Proces coachingu trwa minimum 5, a maximum 12 sesji.  Ostateczna cena całego procesu zależy od liczby sesji.

Zgłoszenia: Małgorzata Popis, e-mail: , tel.: 58 350 51 40.

Możesz również umówić się na bezpłatną sesję wprowadzającą, która pomoże Ci określić cele rozwoju i upewnić się, czy jest to odpowiednia metoda dla Ciebie.

Nasze doświadczenie

Uwalniamy przedsiębiorczość od 1995 roku, wspierając małe i średnie firmy oraz starterów. Uczestniczyliśmy w powstaniu ponad 1000 firm. Są wśród nich przedsiębiorstwa zarówno usługowe, jak i produkcyjne z różnych branż: budowlane, architektoniczne, gastronomiczne, komputerowe, doradcze, finansowe, edukacyjne, motoryzacyjne, kancelarie prawne, biura rachunkowe, biura projektowe i architektury wnętrz, stolarskie, meblarskie, agroturystyczne i wiele innych. Dlatego wiemy, z jakimi trudnościami mierzą się przedsiębiorcy i ich rozwijające się firmy.