Wyniki rekrutacji do projektu “Twoja szansa na własny biznes!”

Wyniki rekrutacji do projektu Twoja szansa na własny biznes! – osoby znajdujące się na liście podstawowej projektu zapraszamy do składania wniosków o przyznanie dotacji i wsparcia pomostowego wraz z biznesplanami:


Ogłaszamy termin naboru wniosków o wsparcie finansowe wraz z biznesplanami:

Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej dotacji wraz z biznesplanem oraz wnioski o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego będą przyjmowane w dniach od 29 października do 13 listopada 2020 r.

Możliwość komentowania jest wyłączona.