ZATRUDNIMY: Animator społeczności lokalnych – dzielnice Stogi, Przeróbka, Sobieszewo, Krakowiec – Górki Zachodnie

Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” poszukuje pracownika na stanowisko Animator społeczności lokalnych – dzielnice Stogi, Przeróbka, Sobieszewo, Krakowiec – Górki Zachodnie.

1.   Zakres obowiązków

 • rozpoznanie potencjału, potrzeb i problemów grup, społeczności lokalnej w szczególności zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego lub dotkniętych tym zjawiskiem,
 • praca z dziećmi i młodzieżą z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • wyzwalanie potencjału i energii grup, społeczności, w szczególności tych, które znajdują się w niekorzystnym położeniu,
 • prowadzenie działań profilaktycznych i wspierających we współpracy z lokalnymi instytucjami i organizacjami, we współpracy ze specjalistą ds. wsparcia,
 • prowadzenie  niezbędnej dokumentacji,
 • inspirowanie i wspieranie inicjatyw oddolnych,
 • praca w środowisku otwartym metodą outreach.

2.      Wymagania niezbędne:

 • niezbędne minimum wykształcenie średnie,
 • minimum roczne doświadczenie zawodowe,
 • preferowane doświadczenie w działaniach/projektach społecznych lub aktywizujących/wolontariacie,
 • znajomość lokalnego środowiska,
 • łatwość nawiązywania kontaktów,
 • wysoko rozwinięte umiejętności organizacyjne,
 • kreatywność,
 • biegła obsługa komputera.

3.      Wymagania dodatkowe:

 • mile widziany kurs pedagogiczny, wychowawcy kolonijnego, animatora szkolenia z zakresu organizacji czasu wolnego,
 • mile widziane wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna,
 • umiejętność pracy indywidualnej i grupowej,
 • wysoka kultura osobista i wysoki stopień komunikatywności,
 • obowiązkowość, dokładność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • konsekwencja w realizacji zadań,
 • umiejętność wypracowywania i podejmowania decyzji nawet w trudnych sprawach. 

Oferty zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy składać na adres mailowy: