Zdobądź dofinansowanie ZUS na poprawę bezpieczeństwa w firmie

Od 2015 roku firmy będące płatnikami składek ZUS mogą korzystać ze środków na działania mające na celu utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.

Doradcy naszego Stowarzyszenia pomagają opracować wnioski do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dzięki czemu można uzyskać nawet do 90% dofinansowania.

Program ZUS jest adresowany przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw. Poziom dofinansowania jest zależny od wielkości firmy (mierzoną liczbą osób, za które odprowadzana jest składka na ubezpieczenie wypadkowe).
 
Dofinansowanie można uzyskać na następujące cele: 
  • projekty inwestycyjne związane głównie z bezpieczeństwem technicznym (rozwój, modyfikacja i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych),
  • projekty doradcze zorientowane na poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym na realizację oceny ryzyka zawodowego, wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy oraz planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie BHP,
  • projekty inwestycyjno-doradcze łączące wyżej opisane działania.
 
Więcej informacji na temat programu dofinansowania ZUS na stronie: www.zus.pl/prewencja.
 
 
Wszystkich zainteresowanych programem i uzyskaniem pomocy w przygotowaniu wniosków zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami:
Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość”, Małgorzata Popis, tel. 58 751 40 02 lub e-mail: swp@swp.gda.pl
 

 

Copyright by Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość