Dla przedsiębiorców

Enterprise Europe Network – informacje, porady i szkolenia

logo projektu EENW ramach projektu Enterprise Europe Network udzielamy informacji o zmianach w prawie gospodarczym Unii Europejskiej oraz dostosowywaniu prawa polskiego do prawa europejskiego,a  także o wszelkich innych zagadnieniach związanych z Unią Europejską, takich jak instytucjonalny oraz prawny system Unii Europejskiej, dotacje i programy pomocy, polityki itd. Informacje i porady realizowane są w formie odpowiedzi indywidualnych, jak również szkoleń, seminariów, wykładów, itp. Informujemy również i doradzamy w kwestiach ochrony własności intelektualnej i pozyskiwania patentów.

Współpracujemy z wyspecjalizowanymi organizacjami pomagającymi małym i średnim przedsiębiorstwom w wykorzystaniu praw własności intelektualnej do ochrony i czerpania zysków z własnych pomysłów i wprowadzonych innowacji. Oferujemy indywidualne konsultacje dot. przygotowywania wniosków do Programu Horyzont Europy. Pomagamy również znaleźć nowe rynki i możliwości eksportu technologii. Więcej…

Pomorski Broker Eksportowy – wsparcie firm w internacjonalizacji działań

logo projektu Pomorski Broker EksportowyOd lipca 2016 roku w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim oferujemy pomorskim przedsiębiorcom wsparcie w ekspansji na światowych rynkach. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z seminariów i konferencji eksportowych, wziąć udział w misjach gospodarczych oraz innych wydarzeniach proeksportowych, uzyskać dotacje na indywidualny lub grupowy (w grupie przedsiębiorców) wyjazd na targi i imprezy wystawiennicze.

Przedsięwzięcie ma wartość 84,07 mln zł, w tym 64,07 mln zł wsparcia ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego. To wieloletni projekt, którego zakończenie planowane jest na czerwiec 2023 roku. W ramach projektu powstanie system wsparcia eksportu pomorskich małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki zaangażowanym środkom 600 pomorskich firm wzmocni pozycję proeksportową, a 1200 pomorskich przedsiębiorców zwiększy swój potencjał eksportowy. Więcej…

Projekty zakończone

SNOwMan – wsparcie nietechnologicznych innowacji dla firm rodzinnych z sektora MSP w krajach Regionu Morza Bałtyckiego

logo projektu SnowmanGłównym celem projektu SNOwMan jest stworzenie, i co ważniejsze, wprowadzenie nowych narzędzi i metod, które będą dopasowane do potrzeb przedsiębiorstw rodzinnych oraz doradców biznesowych – efektywne, tworzące wartość dodaną i odpowiadające wyzwaniom stojącym przed firmami zarządzanymi w tym modelu. W trakcie realizacji projektu i dzięki późniejszemu wykorzystaniu opracowanych narzędzi zmieni się również podejście doradców biznesowych do firm rodzinnych na bardziej osobiste i oparte na zaufaniu.

Projekt skupia się na nietechnologicznych innowacjach w zarządzanych przez właścicieli firmach produkcyjnych sektora MSP z wybranych podkategorii działalności z czterech krajów regionu Morza Bałtyckiego, posiadających odmienną kulturę biznesową – Litwy, Finlandii, Polski oraz Danii. Dzięki ponadnarodowemu procesowi współpracy i przy zaangażowaniu organizacji pozarządowych, właścicieli firm oraz wyższych szkół technicznych, rezultaty projektu powinny mieć widoczny i mierzalny wpływ na korzyści płynące z doradztwa biznesowego.

Projekt SNOwMan dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020. Więcej…
Interreg Baltic Sea Region - SNOwMan