Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy

Doradztwo/poradnictwo zawodowe

Osobom bezrobotnym i poszukującym zatrudnienia oferujemy usługi doradztwa/poradnictwa zawodowego realizowanego przez profesjonalnych doradców zawodowych. Usługa obejmuje m.in.:

 • planowanie kariery,
 • diagnozę kompetencji,
 • przygotowanie dokumentów aplikacyjnych,
 • przygotowanie do poszukiwania pracy oraz do procesu rekrutacji,
 • analizę rynku pracy.

Pośrednictwo pracy

Oferujemy również usługę pośrednictwa pracy dla osób bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia, polegającą na:

 • udzielaniu pomocy w uzyskaniu pracy,
 • pozyskiwaniu ofert pracy,
 • udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy,
 • informowaniu o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na rynku pracy,
 • ułatwianiu kontaktów osób bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami,
 • informowaniu osób bezrobotnych i poszukujących pracy o przysługujących im prawach i obowiązkach.

Usługi doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy dla osób bezrobotnych i  poszukujących pracy realizujemy bezpłatnie w ramach poszczególnych projektów aktywizacyjnych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Aktualne informacje o takich projektach można znaleźć TUTAJ, a zaproszenia do udziału w procesie rekrutacji do projektów w zakładce OGŁOSZENIA.