Informacja biznesowa

Przedsiębiorca lub osoba zainteresowana uruchomieniem własnej działalności gospodarczej może u nas bezpłatnie uzyskać informację w następującym zakresie:

    • informacje o dostępnych programach pomocowych;
    • informacje o źródłach zewnętrznego finansowania działalności gospodarczej, w tym o funduszach unijnych;
    • informacje prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
    • informacje teleadresowe (wyszukiwanie firm według zadanych kryteriów, takich jak: branża, region, liczba zatrudnionych, etc.;
    • kojarzenie partnerów gospodarczych (w tym wyszukiwanie usługodawców lub producentów wskazanych towarów i usług, lokalizowanie potencjalnych odbiorców wskazanej produkcji lub usług, rozpowszechnianie ofert kooperacyjnych przedsiębiorstw w kraju i za granicą).

Informacji udzielają pracownicy naszego ośrodka Enterprise Europe Network.