Szkolenia, kursy i staże zawodowe

Szkolenia i kursy zawodowe

Osobom bezrobotnym i poszukującym pracy pomagamy dobrać szkolenia i kursy zawodowe zgodne z ich preferencjami i uwzględniające ich predyspozycje zawodowe oraz potrzeby rynku pracy. Uczestnicy  otrzymują zazwyczaj stypendium szkoleniowe, wyżywienie w trakcie zajęć oraz zwrot kosztów dojazdu na kurs lub szkolenie zawodowe.

Realizowane przez nas szkolenia i kursy zawodowe mają charakter kursów certyfikowanych, kończą się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje.

Staże zawodowe

Po większości szkoleń i kursów zawodowych oferujemy uczestnikom staże zawodowe. Staże są ściśle powiązane z ukończonym przez uczestnika kursem/szkoleniem zawodowym. Uczestnicy otrzymują wówczas stypendium stażowe oraz zwrot kosztów dojazdu na staż.