INTERMARE South Baltic

Interreg Baltic Sea Region 2014 – 2020

INTERMARE South Baltic to projekt mający na celu wsparcie gospodarki morskiej w całym regionie Południowego Bałtyku poprzez sieć firm i interesariuszy przyłączonych do wspólnej marki INTERMARE South Baltic, łatwo rozpoznawalnej w regionie oraz na innych rynkach europejskich i światowych.

Celem projektu jest stworzenie sieci firm, a także innych podmiotów (klastrów, organizacji pracodawców, władz regionalnych i lokalnych itp.) W celu większego uznania MŚP z regionu SB na rynkach międzynarodowych oraz lepszej współpracy w ramach łańcuchów dostaw w regionie. Projekt INTERMARE South Baltic stworzy i wdroży szereg środków w celu integracji aktorów regionu SB.

InterMarE South Baltic jest internetową platformą wymiany zaprojektowaną w celu połączenia pomysłów firmy i biznesu. Członkowie mogą używać tej sieci aby:
– znaleźć firmę przedsiębiorstwo z którym będą mogli nawiązać współpracę,
– tworzyć konsorcja biznesowe,
– uzyskać informacje o nowych pomysłach,
– dołączyć do klastra biznesowego i wchodzić w interakcje z innymi członkami klastra.

Przedsiębiorstwa morskie z regionu będą mogły promować się na międzynarodowych targach morskich, transgranicznych spotkaniach dotyczących rozwoju sieci oraz promocji i działalności w Europie.

Wystawy morskie ze stoiskiem INTERMARE South Baltic:

KORMARINE 2017, Busan, Korea Południowa (24-27 października 2017 r.)
OCEANOLOGY INTERNATIONAL 2017, Londyn, Wielka Brytania (13-15 marca 2018)
BALT MILITARY EXPO 2018, Gdańsk, Polska (25-27 czerwca 2018 r.)
SMM 2018, Hamburg, Niemcy (4-7 września 2018 r.)
NOR-SHIPPING 2019, Oslo, Norwegia (4-7 czerwca 2019)
EUROPORT 2019 – 5-8 listopada 2019 r

Całkowity kwalifikowany budżet projektu
1 859 625,00 EUR
EFRR
1 580,681,25 EUR
Data rozpoczęcia projektu
01 lipca 2017 r.
Data zakończenia projektu
30 czerwca 2021 r.

Partner prowadzący
Nazwa: Międzynarodowe Targi Gdańskie
www.intermare-southbaltic.eu
Adres: Żaglowa 11, 80-560, Gdańsk
Region / podregion: Trójmiejski
Kraj: Polska

Parnterzy projektu
Stowarzyszenie “Wolna Przedsiębiorczość”
Rostock Business and Technology Development GmbH
Hochschule Wismar, University of Applied Sciences: Technology, Business and Design

Instytucje publiczne
Strategic Self-Management Institute
Klaipėda Chamber of Commerce, Industry and Crafts

Partnerzy stowarzyszeni
Województwo Pomorskie
Polski Klaster Morski
Maritime Development Center of Europe
Holbæk Municipality
EXPO vakarai
Blue science park