Rozeznanie cenowe na świadczenie usług w zakresie wynajmu pomieszczenia biurowego oraz wynajmu lub współużytkowania innych pomieszczeń (min. 2) niezbędnych do organizacji zajęć w ramach projektu „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent usług społecznych”

 Zaproszenie do złożenia oferty

W imieniu Stowarzyszenia ,,Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku, współrealizatora projektu pt.: „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent usług społecznych” RPPM.06.02.01-22-0006/16 (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działania: 06.02 „Usługi Społeczne”, Poddziałania 06.02.01 „Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT”) zapraszamy do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi w zakresie wynajmu pomieszczenia biurowego oraz wynajmu lub współużytkowania innych pomieszczeń (min. 2) niezbędnych do organizacji zajęć w ramach projektu, na warunkach określonych w rozeznaniu cenowym.

Ofertę należy sporządzić według wzoru określonego w załączniku nr 1, w terminie i miejscu określonym w rozeznaniu cenowym.

Załączniki: 

·     rozeznanie cenowe;

·     załączniki do rozeznania.

Copyright by Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość