Export Professionals - Zagadnienia prawne związane z działalnością eksportową

 

 

 

Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” serdecznie zaprasza mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz wszystkich zainteresowanych do udziału w organizowanym w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy cyklu seminariów „Export Professionals”, czyli praktycznym programie podnoszenia kompetencji eksportowych pomorskich przedsiębiorców.

Biorąc udział w seminarium zyskujesz m.in.:

• Wiedzę ekspercką, usystematyzowanie informacji i doskonalenie kompetencji eksportowych. 
• Cenne kontakty biznesowe.
• Nowe możliwości rozwoju dla swoich przedsięwzięć biznesowych, firmy, a także dla siebie, jako przedsiębiorcy.

Dzięki wiedzy i kontaktom zdobytym podczas cyklu „Export Professionals” będziesz podejmować jeszcze trafniejsze decyzje pro-eksportowe, a tym samym biznesowe.

Czwarte seminarium z cyklu pt. "Zagadnienia prawne związane z działalnością eksportowąodbedzie się:

9 grudnia 2017, godzina 9:00-15:00
10 grudnia 2017, godzina 9:00-15:00

Q Hotel Grand Cru Gdańsk
Rycerska 11, 80-882 Gdańsk
Sala konferencyjna

Udział w seminarium jest bezpłatny.
Podczas seminarium zapewniony będzie poczęstunek.

 

Zakres tematyczny seminarium:

  • Zasady sporządzania umów w obrocie międzynarodowym, prawidłowe zawieranie transakcji handlowych - praktyczne przykłady umów międzynarodowych.

  • Dokumentacja w handlu zagranicznym.

  • Środki ostrożności, zabezpieczenia podczas realizacji transakcji międzynarodowych.

  • Wybór formy działalności na rynku zagranicznym.

  • Dostosowywanie produktu i oferty do wymogów związanych z prawami konsumenta i ich ochroną

 

Seminarium poprowadzi Adwokat Anna Kujaszewska:

Adwokat, absolwentka Ekonomii oraz Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Specjalizuje się w sprawach cywilnych, gospodarczych, administracyjnych oraz w sprawach z zakresu prawa medycznego i rodzinnego. Prowadzi kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, podmiotów leczniczych i organizacji pozarządowych.
O programie:

Cykl seminariów „Export Professionals" to program 4 dwudniowych intensywnych spotkań wypełnionych praktyką i wiedzą ekspercką w zakresie organizacji i rozwoju działalności eksportowej przedsiębiorstwa. Poszczególne seminaria będą poświęcone następującym zagadnieniom:

1. Badania rynku i modelowanie biznesowe. 
2. Strategia ekspozycji na rynkach zagranicznych i marketing dóbr konsumpcyjnych.
3. Zagadnienia prawne związane z działalnością eksportową.
4. Strategia budowania relacji b2b i wchodzenia na rynek zagraniczny.

Wśród prowadzących seminaria są eksperci i praktycy z wieloletnim doświadczeniem i wiedzą na temat prawnych, finansowych, gospodarczych i kulturowych aspektów międzynarodowej wymiany handlowej.

Regulamin rekrutacji:

1. Rekrutację prowadzi organizator seminarium.
2. Liczba Uczestników seminariów jest ograniczona (do 30 osób).
3. Kandydat do udziału w seminarium zobowiązany jest do zarejestrowanie się na dane seminarium wypełniając formularz na stronie internetowej podanej przez organizatora.
4. O zakwalifikowaniu na seminarium decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo udziału będą mieli przedsiębiorcy, którzy w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy objęci są badaniem firm – ProEksport – prowadzonym przez brokera lokalnego.
5. Seminarium przeznaczone jest dla przedstawicieli firm zainteresowanych tematyką eksportu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu liczby Kandydatów zgłaszających się od tego samego podmiotu.
7. W przypadku pozyskania liczby zgłoszeń przekraczającej limit miejsc przewidzianych na dane seminarium, organizator ma prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji.
8. Kandydat, który rezygnuje z udziału w seminarium zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Organizatora.
9. Zagwarantowany zostanie równy dostęp kobiet i mężczyzn.
10. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób otwarty, a jej wyniki jawne dla interesariuszy.
11. Warunkiem uczestnictwa jest otrzymanie drogą mailową potwierdzenia o wpisaniu na listę uczestników.

WIĘCEJ INFORMACJI:

Marcin Stasiński, tel. +48 530 932 262, e-mail: marcin.stasinski@swp.gda.pl

Rejestracja: http://bit.ly/2klUDzd

www.brokereksportowy.pl

Copyright by Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość