Relacja z seminarium „Strategia budowania relacji B2B i wchodzenia na rynek zagraniczny”

Dziękujemy bardzo wszystkim uczestnikom seminarium „Strategia budowania relacji B2B i wchodzenia na rynek zagraniczny” w ramach cyklu Export Professionals. Rosnące zainteresowanie całym cyklem bardzo nas cieszy i motywuje do dalszego działania!

Podczas szkolenia omówiono zagadnienia z zakresu m.in.:

  • Analiza gotowości przedsiębiorstwa do wejścia na nowe rynki zbytu, analiza pozycji przedsiębiorstwa i jego produktów
  • Budowanie oferty tzw. produktu całościowego
  • Ochrona własności intelektualnej
  • Nawiązywanie relacji b2b (rekomendowane narzędzia i sposoby, dobre i złe praktyki)
  • Wybrane zagadnienia logistyczno-spedycyjne
  • Savoir–vivre w kontaktach międzynarodowych oraz zagadnienia związane z kulturą biznesową