Seminarium z sukcesem. Finansowania rozwoju firmy na rynku krajowym i zagranicznym

Dziękujemy wszystkim uczestnikom seminarium „Finansowania rozwoju firmy na rynku krajowym i zagranicznym” za przybycie oraz O4 Coworking za doskonałą salę i współpracę przy organizacji wydarzenia.

Cieszymy się, że temat możliwości finansowania rozwoju firm na rynkach zagranicznych cieszył się tak dużym zainteresowaniem. Potwierdza to słuszność naszego zaangażowania w takie projekty jak EEN Pomorskie oraz Pomorski Broker Eksportowy.