Pomorski Broker Eksportowy: Cykl seminariów „Export Professionals” – „Wprowadzanie polskich marek na wybrane rynki: Zjednoczone Emiraty Arabskie i Afryka”, 26-27 listopada 2021 r.

Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku serdecznie zaprasza na kolejne organizowane w ramach programu Pomorski Broker Eksportowy seminarium online poświęcone podnoszeniu kompetencji eksportowych pomorskich przedsiębiorców.

Seminarium realizowane jest w ramach cyklu seminariów „Export Professionals” – czterech dwudniowych (piątek i sobota) intensywnych wykładów online wypełnionych praktyką i wiedzą ekspercką w zakresie organizacji i rozwoju działalności eksportowej przedsiębiorstwa. W seminariach mogą brać udział przedsiębiorcy z sektora MŚP posiadający siedzibę w województwie pomorskim.


Zapisy przez formularz —> ZAPISY <—


Harmonogram spotkania 26-27 listopada 2021 r.

26.11.2021, godz. 09:00 – 15:00

09:00 – 11:15
I Blok tematyczny – budowanie relacji z kontrahentami z Afryki i ZEA
A. Zwyczaje biznesowe na rynku afrykańskim (Afryka Subsaharyjska i RPA) i ZEA oraz ich wpływ na budowanie skutecznych relacji biznesowych.
B. Skuteczna komunikacja z klientami z Afryki i ZEA z wykorzystaniem narzędzi internetowych.
C. Budowanie relacji biznesowych z partnerami z rynku afrykańskiego i ZEA poprzez udział w zagranicznych misjach gospodarczych, targach oraz podczas bezpośrednich spotkań biznesowych.

11:15-13:15
II Blok tematyczny – strategie wejścia na rynek afrykański i ZEA
A. Strategie wejścia na rynek afrykański i ZEA ze szczególnym uwzględnieniem strategii produktu, ceny, dystrybucji (kanały dystrybucji) i promocji (narzędzia promocji)
B. Omówienie case study (studium przypadku) wejścia na rynek afrykański przez firmę zagraniczną.
C. Omówienie case study (studium przypadku) wejścia na rynek ZEA przez firmę zagraniczną.

13:30-14:30
III Blok tematyczny – konkurencyjność na rynku afrykańskim i w ZEA
A. Analiza konkurencji na rynku afrykańskim i w ZEA
B. Benchmarkig w praktyce

14:30–15:00
Sesja pytań i odpowiedzi wg potrzeb uczestników wydarzenia

Prelegent: Agnieszka Pawłowska

27.11.2021, godz. 09:00 – 15:00

09:00–10:05
I Blok tematyczny – wymogi prawne i podatkowe
A. Omówienie administracyjno-prawnych aspektów prowadzenia obrotu zagranicznego
B. Formalności podatkowe i celne w obrocie zagranicznych z uwzględnieniem eksportu na rynek afrykański i ZEA
C. Dane makroekonomiczne perspektywicznych rynków na rynku afrykańskim na wybranych przykładach (RPA, Kenia) i w ZEA

10:05-12:15
II Blok tematyczny – branże perspektywiczne na rynku afrykańskim na przykładzie wybranych krajów (RPA, Kenia) i w ZEA
A. Wskazanie i omówienie branż z największym potencjałem na rynku afrykańskim, w tym także
branż gdzie import do Afryki jest znaczny (RPA, Kenia) oraz na rynku ZEA.
B. Szanse i bariery w eksporcie na rynek afrykański i do ZEA.
C. Analiza rynku z wykorzystaniem analizy PEST.
D. Poszukiwanie partnerów zagranicznych – metody oraz instytucje wspierające na rynku
afrykańskim i w ZEA.

12:15-13:30
III Blok tematyczny – model wejścia na rynek afrykański
A. Omówienie modelu biznesowego Canvas (BMC) jako narzędzia wykorzystywanego w
tworzeniu strategii wejścia na rynek afrykański
B. Analiza produktu/usługi eksportowej pod kątem rynku afrykańskiego i ZEA z wykorzystaniem analizy SWOT.

13:30–14:00
sesja pytań i odpowiedzi wg potrzeb uczestników wydarzenia

Prelegent: Janetta Sałek

Prelegenci:

Agnieszka Pawłowska – absolwentka Executive MBA Georgia University Atlanta oraz doktorantka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej. Posiada 18 lat doświadczenia w Biznesie Międzynarodowym. Swoje doświadczenie zdobywała zarządzając Działami Eksportu w firmach produkcyjnych, z sukcesem wprowadzając i rozwijając produkty na rynkach zagranicznych, w tym na rynkach Chin, USA i RPA. Specjalizuje się w budowaniu strategii eksportowych dla firm, wprowadzaniu firm na rynki międzynarodowe, budowaniu wizerunku marki, sprzedaży eksportowej oraz w operacyjnym wsparciu eksportu. Pełni funkcję Prezesa Zarządu Global Strateg Consulting sp. z o.o., gdzie jako ekspert wspiera polskie firmy w internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz operacyjnych działaniach i outsourcingu sprzedażowym. Zajmuje się również aspektami kulturowymi w eksporcie i nawiązywaniu relacji handlowych, prawnymi oraz podatkowo-księgowymi wymogami wprowadzania produktów bądź usług na rynki. Dysponuje wieloma studiami przypadku prowadzenia działalności eksportowej na wielu rynkach zagranicznych. Ponadto, prowadzi działalność szkoleniową, podczas której stara się odpowiadać na pytania jakie towary i usługi warto eksportować do USA, Chin czy na rynek afrykański oraz jakie są najbardziej dochodowe i atrakcyjne branże dla lokalnych importerów w tych krajach. Posiada również doświadczenie w dziedzinie e-commerce, w zakresie omówienia zasad i etapów tworzenia, wdrażania i implementacji najważniejszych kanałów e-commerce’owych wykorzystywanych w eksporcie na rynki zagraniczne.

Janetta Sałek – absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, przez 12 pracowała jako doradca Polskiej Izby Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji w Poznaniu. Świadczyła usługi konsultingowe z zakresu strategii rozwoju przedsiębiorstw, w tym na potrzeby pozyskiwania dofinansowań unijnych. Ekspert z zakresu wprowadzania produktów i firm na rynki zagraniczne tj. pozyskiwania zagranicznych kontrahentów dla klientów krajowych, tworzenia strategii rozwoju przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, tworzenia strategii finansowania działań na rynkach zagranicznych, tworzenia planów rozwoju eksportu. Posiada doświadczenie w dziedzinie handlu zagranicznego obejmujące m.in. transakcje w handlu zagranicznym, handel międzynarodowy, prawo międzynarodowe, negocjacje handlowe, cło i podatki w eksporcie, finansowanie handlu zagranicznego, ryzyko w handlu zagranicznym, współpraca z partnerami handlowymi i pośrednikami na rynkach zagranicznych.

Gdzie i kiedy:

Seminaria odbywają się online po zalogowaniu na platformie internetowej Clickmeeting.
Zaproszenia wysyłane są do zarejestrowanych uczestników dzień przed planowanym wydarzeniem.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 25.11.2021 r. do godziny 16.00.

Szczegółowe informacje:
Karolina Musielewicz
e-mail: